prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 455

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 232 (mapa)

Katedra občanského práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 455

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 232 (mapa)


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Salač J., Sedláček M., Smolík P., Winterová A., Zoulík F.Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací2018kniha978-80-7502-298-1
Frinta O., Frintová D., Kubešová S., Macková A., Pohl T., Sedláček M., Smolík P., Winterová A.Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční2018kniha978-80-7502-299-8
Winterová A.Nad třetí instancí v civilním soudním řízení (úvahy po padesáti letech)2018část knihy978-80-7380-735-1
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Winterová A.Veřejné právo ve službách soukromého práva (příspěvek ke koncepci civilního procesu)2017část knihy978-80-7552-595-6
Dvořák J., Švestka J., Zuklínová M., Beran K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Liška P., Macková A., Pauknerová M., Plíva S., Salač J., Šustek P., Thöndel A., Winterová A. , et al.Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část2016kniha978-80-7552-187-3
Winterová A., Macková A.Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace2015kniha978-80-7502-076-5
Winterová A., Macková A.Civilní právo procesní. Část druhá, Řízení vykonávací, řízení insolvenční2015kniha978-80-7502-077-2
Winterová A.Hmotné a procesní právo (nové aspekty)2014část knihy978-80-7380-509-8
Winterová A.Sporné a nesporné řízení v České republice2014část knihy978-80-8082-791-5
Winterová A., Dvořák B.Ke 100. výročí narození JUDr. Josefa Rubeše (11.12.1913 - 7. 3. 1994)2013článek v časopise1210-6410
Winterová A.Procesní odpovědnost2013část knihy978-80-87146-81-1
Winterová A., Frintová D., Macková A., Mikeš J., Pohl T., Salač J., Smolík P., Zoulík F., Kubešová S.Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice2011kniha978-80-7201-842-0
Winterová A.Přípravné jednání a koncentrace řízení (ve věcech podle části páté občanského soudního řádu)2010článek v časopise0323-0619
Winterová A.K překročení žalobního petitu2010článek v časopise1802-3843
Winterová A.Sporné a nesporné řízení ve věcech rodinného práva - pohled Aleny Winterové2010část knihy978-80-87212-50-9
Winterová A.Soudnictví a soudní právo2010část knihy978-80-7357-542-7
Macková A., Frintová D., Winterová A.Nové jevy v procesním právu: Apelace, kasace a revize v civilním procesu2010část knihy978-80-246-1687-2
Winterová A.Poznámky ke srážkám ze mzdy2009část knihy978-80-7357-418-5
Winterová A.Otcovství (úvaha)2009část knihy978-80-7357-432-1
Winterová A.Soudní ochrana při vyvlastnění2009článek v časopise1214-7966
Winterová A.Přípravné jednání v civilním soudním řízení2009článek v časopise1214-7966
Winterová A., Macková A.Vysvětlivky k § 9,11,29,35,36a, 38, 41, 44, 78e, 79, 80, 88, 105, 109, 115 občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z., Winterová A. , et al.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Winterová A.Vysvětlivky k § 1-119a, 200h-200m, 200x občanského soudního řádu2009část knihy978-80-7201-769-0
Winterová A.Nezávislost soudní moci a správa soudnictví. 2008část knihy
Winterová A.Ochrana subjektivních občanských práv - vybrané problémy. 2008část knihy978-80-8078-184-2
Winterová A.Soudní ochrana při vyvlastnění. 2008část knihy978-80-7357-370-6
Winterová A.Nad perspektivami českého sociálního procesu. 2008článek v časopise1210-6410
Winterová A.§ 4 - 6.2008část knihy978-80-7201-687-7
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni 2008část knihy978-80-7201-726-3
Winterová A.Hromadné žaloby (procesualistický pohled) 2008článek v časopise
Winterová A.Civilní řízení opět jinak 2008článek v časopise
Winterová A.Předmluva 2008část knihy978-80-7400-095-9
Winterová A.Občanské soudní řízení opět jinak 2008článek v časopise
Winterová A.Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice 2008kniha978-80-7201-726-3
Winterová A.Nad jedním rozhodnutím (úvaha o soudním prodeji zástavy)2007článek v časopise1214-7966
Winterová A.Občanský soudní řád (s vysvětlivkami a judikaturou)2007kniha978-80-7201-647-1
Winterová A.Občanské právo v České republice2007část knihy978-90-6544-936-8
Winterová A.Ochrana subjektivních občanských práv - vybrané problémy2007část knihy978-80-8078-184-2
Winterová A.Hromadné žaloby. Massenklagen (prozessualische Sicht) 2007část knihy978-80-7201-666-2
Winterová A., Macková A.Civil Procedure Czech Republic2007kniha978-85-3338-267
Winterová A.Rozhodování Ústavního soudu ČR a český civilní proces2006část knihy80-86898-81-4
Winterová A.Civilní právo procesní2006kniha80-7201-595-8
Winterová A.Část II. Základní principy soudnictví a civilního procesu2006část knihy80-7201-595-8
Winterová A.Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 4/2004. O nové pojetí civilního procesu : soubor statí2006kniha80-246-1206-2
Macková A., Winterová A., Zoulík F.Část IV. Základy civilního procesu (instituty civilního procesního práva)2006část knihy80-7201-595-8
Macková A., Winterová A., Zoulík F.Část III. Subjekty civilního procesu2006část knihy80-7201-595-8
Melicharová D., Salač J., Winterová A., Zoulík F.Část V. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni2006část knihy80-7201-595-8
Winterová A.Doručování soudních písemností jako jeden z problémů spravedlnosti2005článek v časopise1212-8694
Winterová A.Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou 2005kniha80-7201-551-6
Winterová A.Nad jedním rozhodnutím (Úvaha o soudním prodeji zástavy)2005část knihy80-7357-133-1
Winterová A.Příprava nové kodifikace civilního procesního práva v České republice2005část knihy80-8078-054-4
Winterová A.Zákon a kodifikace v budoucnu (procesualistický pohled)2005část knihy80-86861-06-6
Winterová A.Procesní důsledky skupinové žaloby v českém právu2005část knihy80-7357-057-2
Winterová A.Máme vůbec nějakou koncepci? : (Nad dvěma ustanoveními poslední novely občanského soudního řádu)2005článek v časopise1210-6410
Dvořák J., Winterová A.Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám2005kniha80-7357-057-2
Dvořák J., Winterová A.Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.2005část knihy80-7357-057-2
Winterová A.Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou2005kniha80-7201-551-6
Winterová A.Doručování soudních písemností jako jeden z problémů spravedlnosti2005článek v časopise1212-8694
Winterová A.Máme vůbec nějakou koncepci? : (Nad dvěma ustanoveními poslední novely občanského soudního řádu)2005článek v časopise1210-6410
Winterová A.Nad jedním rozhodnutím (Úvaha o soudním prodeji zástavy)2005část knihy80-7357-133-1
Winterová A.Příprava nové kodifikace civilního procesního práva v České republice2005část knihy80-8078-054-4
Dvořák J., Winterová A.Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám2005kniha80-7357-057-2
Dvořák J., Winterová A.Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.2005část knihy80-7357-057-2
Winterová A.Procesní důsledky skupinové žaloby v českém právu2005část knihy80-7357-057-2
Winterová A.Zákon a kodifikace v budoucnu (procesualistický pohled)2005část knihy80-86861-06-6
Winterová A.Civilní právo procesní2004kniha80-7201-464-1
Mikeš J., Winterová A., Zoulík F.Problémy nové části páté O. S. Ř2003část knihy80-86395-65-0
Winterová A.Určení otcovství nad rámec zákonných domněnek2003článek v časopise0139-6005
Winterová A.Úvahy o civilním procesu nad kodexem soukromého práva2003část knihy80-246-0741-7
Winterová A., Zoulík F.Soudní řád správní a vývoj procesního práva2003část knihy80-7201-421-8
Winterová A.Incidenční spory2003článek v časopise1210-6348
Winterová A.Macková, A.: Právní pomoc advokátů a její dostupnost, Praha, C. H. Beck, 2001, 255 s.2002článek v časopise1210-6410
Winterová A.Procesní ochrana věřitele zajištěné pohledávky2002část knihy80-89047-54-8
Winterová A.Incidenční spory2002část knihy80-7201-356-4
Winterová A.Civilní právo procesní : 2. aktualizované a přepracované vydání2002kniha80-7201-345-9
Winterová A.První úvahy nad novým exekučním řádem2001článek v časopise1211-0825
Winterová A.Koncentrace civilního soudního řízení2001článek v časopise1210-6348
Winterová A.Nová koncepce opravných prostředků2001část knihy80-85305-47-X
Winterová A.Obecná ustanovení o výkonu rozhodnutí2001část knihy80-85305-47-X
Winterová A.Občanský soudní řád a předpisy souvisící2001kniha80-7201-269-X
Winterová A.Memorabilia iuridica (recenze s ukázkami)2001článek v časopise1211-0825
Winterová A.Civilní právo procesní, II2001kniha80-85305-47-X
Winterová A.Koncentrace civilního soudního řízení2000část knihy80-7201-233-9
Winterová A.Civilní právo procesní : doplňková skripta č.12000kniha80-85305-35-7
Winterová A.Úvod2000část knihy80-85305-35-7
Winterová A.Všeobecná charakteristika novely občanského soudního řádu2000část knihy80-85305-35-7
Winterová A.Velká novela občanského soudního řádu přijata2000článek v časopise
Winterová A., Dvořák J.K právní odpovědnosti za závazky druhého manžela1999článek v časopise1210-0900
Winterová A.Civilní právo procesní1999kniha80-7201-157-X
Winterová A.Hledání pravdy v civilním procesu1998část knihy80-85889-15-3
Winterová A.K rekodifikaci občanského soudního řádu v ČR1998část knihy80-7184-680-5
Winterová A.Kritické poznámky k několika posledním novelizacím občanského soudního řádu1998článek v časopise1210-0900
Winterová A.Les procédures de récupération des biens en Rep. Tcheque1997část knihy
Winterová A.Možnosti a hranice reformy směřující ke koncentraci a zrychlení civilního soudního řízení1997článek v časopise1210-0900
Winterová A.Přikázání pohledávky - několik vybraných aktuálních problémů1997článek v časopise1210-6410
Winterová A.Příspěvek k diskusi o procesním nástupnictví1997článek v časopise1210-0900
Winterová A., Hlavsa P., Zoulík F.Schelleová, Ilona:Český civilní proces1997článek v časopise1210-6410
Winterová A., Pokorný M., Rubeš J.Občanský soudní řád a předpisy související1997kniha80-7201-062-X
Winterová A.František Zoulík:Soudy a soudnictví1996článek v časopise1210-0900
Winterová A.Le noveau proces civil en République tcheque1996článek v časopise
Winterová A.Nad osmnáctou novelou (a 19.novelizacemi) OSŘ1996článek v časopise1210-0900
Winterová A.Občanské právo procesní1996kniha80-85866-17-X
Winterová A.Procesní subjekty.Procesní vztahy a úkony1996část knihy
Winterová A.K poučovací povinnosti soudů1995článek v časopise1210-0900
Winterová A.Koho a o čem v procesu poučovat?1995článek v časopise1210-0900
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111