JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 315 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa 14:00 - 16:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Šelleng D.Prověrka na místě - k některým vybraným problémům2019článek v časopise1210-9150
Jelínek J., Galovcová I., Tlapák Navrátilová J., Hořák J., Pelc V., Šámal P., Bohuslav L., Říha J., Šelleng D., Mulák J., Musil J., Vanduchová M., Císařová D., Sovová O.Deset let od přijetí českého trestního zákoníku2019kniha978-80-7502-354-4
Šelleng D.Právnická osoba jako pachatel trestného činu2019kniha978-80-7502-339-1
Šelleng D.Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu - 1. část2018článek v časopise1210-6348
Šelleng D.K otázkám trestní odpovědnosti právnických osob začleněných do koncernu - 2. část2018článek v časopise1210-6348
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L., Šelleng D. , et al.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Šelleng D.K některým aspektům trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku2018článek v časopise1804-6932
Jelínek J., Ivor J., Medelský J., Klíma K., Šámal P., Čentéš J., Ľorko J., Pelc V., Bohuslav L., Záhora J., Tlapák Navrátilová J., Klátik J., Mečl S., Gřivna T., Šelleng D. , et al.Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté2017kniha978-80-7502-205-9
Šelleng D.Mr. Big a činnost policejních agentů směřující k získání doznání podezřelého2017článek v časopise1214-3758
Šelleng D.Objektivní hermeneutika a její kriminalistický význam2017článek v časopise1210-9150
Šelleng D.K některým aspektům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti2017článek v časopise1210-6348
Šelleng D.K právní moci trestního příkazu2017část knihy978-80-7160-445-7
Šelleng D.K využití hypnózy při objasňování trestné činnosti2017článek v časopise1210-9150
Šelleng D.Útoky tzv. osamělých vlků - pachatelé, jejich odhalování a modus operandi2017část knihy978-80-7502-256-1
Jelínek J., Ivor J., Galovcová I., Šelleng D., Budayová L., Tibitanzlová A., Šimovček I., Jalč A., Čentéš J., Beleš A., Záhora J., Smejkal V., Deset M., Szabová E.Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie2017kniha978-80-7502-256-1
Šelleng D.Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva2016článek v časopise1210-9150
Šelleng D.Ke vztahu upuštění od potrestání a trestního příkazu2016článek v časopise1210-6348
Šelleng D.K novele trestních předpisů provedených zákonem č. 150/2016 Sb2016článek v časopise1210-9150
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S., Šelleng D. , et al.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Šelleng D.Trestní odpovědnost spolků v Německu de lege lata a de lege ferenda2016část knihy978-80-7160-414-3
Šelleng D.Právní úprava trestního příkazu ve Spolkové republice Německo jako zdroj inspirace pro českou právní úpravu de lege ferenda2016část knihy978-80-85305-51-7
Šelleng D.Projevy zásady materiální pravdy v institutu trestního příkazu2016část knihy978-80-7502-155-7
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111