prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra teorie práva a právních učení

Email:

Telefon:
+420 221 005 331

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 240 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
Stř.  16.00 - 17.00 místnost 240 konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem

Katedra ústavního práva

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 240 (mapa)

Administrativní zařazení:
vedoucí

Konzultační a úřední hodiny:
st 16.00 - 17.00 hod. konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailemOsoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Gerloch A.Ústavní zakotvení státního zastupitelství2018článek v časopise1214-3758
Gerloch A., Faryová I.Ústavní soudce nemá být aktivistický2018článek v časopise1210-1168
Gerloch A., Žák Krzyžanková K., Wintr J., Syllová J., Matula M., Vnenk V., Kudrna J., Cibulka Ľ., Domin M., Hofmannová H., Řepa K., Šouša J., Ondřejková J., Paľko D.Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí2018kniha978-80-7380-749-8
Gerloch A.Předmluva2018část knihy978-80-7380-749-8
Gerloch A., Tryzna J.Teoretická východiska závaznosti rozhodnutí mezinárodních soudů pro vnitrostátní soudy2017část knihy978-80-8152-476-9
Večeřa M., Gerloch A., Beran K., Rudenko S.Všeobecná teória práva2017kniha978-80-7380-645-3
Gerloch A.Právní norma2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A.Prameny práva2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A.Tvorba práva2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A.Právní odpovědnost2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A.Aplikace práva2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A.Základní přístupy k právu v právní vědě2017část knihy978-80-7380-645-3
Gerloch A., Maršálek P.Prof. Boguszak oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy2017článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Ondřejková J., Tryzna J., Žák Krzyžanková K., Janeček V., Anzenbacher V., Henčeková S., Chmel J., Koloušek M.Praktikum teorie práva2017kniha978-80-7380-674-3
Gerloch A.Teorie práva2017kniha978-80-7380-652-1
Tryzna J., Gerloch A.Teoretické důvody závaznosti rozhodnutí mezinárodních soudů vůči národním soudům2017část knihy978-80-8152-476-9
Gerloch A., Žák Krzyžanková K.Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva2017kniha978-80-7380-705-4
Gerloch A., Tryzna J.Limitace práva na informace právem na ochranu osobnosti2016část knihy978-80-8152-392-2
Gerloch A.Ústava a ústavnost v České republice2016článek v časopise1211-5347
Gřivna T., Gerloch A., Kopecký M., Prášková H., Šámal P., Tlapák Navrátilová J., Mlsna P.Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století2016kniha978-80-7380-593-7
Gerloch A.Právo na obhajobu a presumpce neviny2016část knihy978-80-7380-593-7
Gerloch A.Může nebo musí?2015článek v časopise1213-189X
Gerloch A., Tryzna J.O postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v soustavě státních orgánů a ke změně jeho kompetencí2014článek v časopise0139-6005
Gerloch A., Beran K., Janeček V., Pražák P., Krtoušová L., Cienciala R., Caletka P., Smetánková B., Němec R.Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu2014kniha978-80-7502-058-1
Gerloch A.Život a dílo profesora Viktora Knappa2014část knihy978-80-7380-509-8
Gerloch A., Tryzna J.Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník2014článek v časopise0231-6625
Gerloch A., Tryzna J.Úvaha nad principem legitimního očekávání obdobného posouzení právního případu2014článek v časopise1211-5347
Gerloch A., Tryzna J.Právo na výkon veřejné funkce jako příčina kolize principů demokratického a právního státu v judikatuře Ústavního soudu České2014část knihy978-80-8152-207-9
Gerloch A.Funkcje oraz metodologia wykładni prawa2014článek v časopise2081-688X
Gerloch A., Kysela J., Hendrych D., Pavlíček V., Maršálek P., Kudrna J., Preuss O., Tomášek M., Grinc J., Kühn Z., Wintr J., Sládeček V.20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed2013kniha978-80-7380-448-0
Gerloch A.Ústava a ústavnost v České republice po dvaceti letech2013část knihy978-80-7380-448-0
Gerloch A., Tryzna J.Příliš rovnosti škodí?2013článek v časopise1211-5347
Gerloch A.Nad návrhem ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti2013část knihy978-80-210-6214-6
Gerloch A.K otázce (ne)odpovědnosti prezidenta České republiky2013část knihy978-80-87146-81-1
Gerloch A.Ústavnost a procesy společenské transformace2011část knihy978-80-7380-302-5
Večeřa M., Gerloch A., Schlosser H., Beran K., Rudenko S.Teória práva2011kniha978-80-89447-40-4
Gerloch A.Relace práv a povinností v Listině základních práv a svobod2011část knihy978-80-87284-23-0
Gerloch A.Navrhované změny ústavy2011článek v časopise1211-5347
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M., Gerloch A. , et al.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Gerloch A., Horká M.Pluralismus vlasti i pravoparjadok Češskoj respubliki2010část knihy978-80-87146-26-2
Tryzna J., Gerloch A., Bahenská A.The binding effect of legal texts in judicial interpretation and application of law and logical reasoning lege artis2010část knihy978-80-246-1785-5
Tryzna J., Gerloch A.Závaznost právních textů při interpretaci a aplikaci práva soudy a argumentace lege artis2010část knihy978-80-246-1742-8
Gerloch A.Polycentrismus v recentním právu: příčiny a důsledky2009část knihy978-80-970144-3-8
Gerloch A., Tryzna J.Zamyšlení nad přínosem profesora Oty Weinbergera k objasnění prostředků a cílů právní argumentace2009článek v časopise1210-9126
Gerloch A., Beran K., El Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Praktikum teorie práva2009kniha978-80-7380-200-4
Gerloch A.Právní norma2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A.Prameny práva2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A.Tvorba práva2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A.Právní odpovědnost2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A.Aplikace práva2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A.Základní přístupy k právu v právní vědě2009část knihy978-80-89447-04-6
Gerloch A., Wintr J.Předmluva2009část knihy978-80-7380-192-2
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Gerloch A., Kysela J., Král R., Kudrna J., Zemánek J., Ondřejková J., Wintr J., Brezina P., Maršálek P., Tomášek M., Ondřejek P., Handrlica J., Tryzna J.Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR2009kniha978-80-7380-192-2
Gerloch A.K ústavněprávnímu zakotvení daní a poplatků s ohledem na judikaturu Ústavního soudu ČR.2008část knihy978-80-7400-093-5
Gerloch A., Beran K., Kühn Z., Kysela J., Maršálek P., Tryzna J., Wintr J.Teorie a praxe tvorby práva2008kniha978-80-7357-362-1
Gerloch A.Some Consideration about the Application of the Principle of Subsidiarity upon Execution of Public Power.2008část knihy978-90-76871-87-5
Gerloch A.K otázce mezer v Ústavě České republiky.2008část knihy978-80-87146-13-2
Gerloch A.K právněaxiologickým aspektům akademické samosprávy.2008část knihy978-80-246-1604-9
Gerloch A.Zur verfassungsrechtlichen Verankerung der Steuern und Gebühren im Hinblick auf die Rechtsprechung des Verfassungsgericht der Tschechischen Republik.2008část knihy978-80-7400-093-5
Gerloch A.K problematice postavení prezidenta republiky v ústavním systému České republiky de constituione lata a de constitutione ferenda.2008část knihy978-80-210-4520-0
Gerloch A.Aplikace práva2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Tvorba práva2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Základní přístupy k právu v právní vědě2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Prameny práva2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Právní norma2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Právní odpovědnost2008část knihy978-80-89363-21-6
Gerloch A.Několik poznámek ke koncepčním východiskům nového občanského zákoníku2007část knihy80-7357-207-9
Gerloch A.Několik úvah nad rolí nejvyšších soudů v podmínkách demokratického právního státu2007část knihy978-80-210-4262-9
Gerloch A.Ke koncepci legislativní činnosti2007část knihy978-80-7357-287-7
Gerloch A.Nad vázaností soudce zákonem z pohledu některých soudních rozhodnutí 2007článek v časopise1210-6410
Gerloch A.Thoughts on the Implementation of the Rome Statute into the Czech Constitutional Order2007část knihy
Gerloch A.Zamyšlení nad implementací Římského statutu do českého ústavního pořádku2007část knihy
Gerloch A.Potřebujeme měnit Ústavu?2007část knihy978-80-87146-00-2
Gerloch A.Profesor Jiří Boguszak osmdesátiletý2007článek v časopise0231-6625
Gerloch A.Teorie práva 2007kniha978-80-7380-023-9
Gerloch A.Právní norma2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Prameny práva2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Tvorba práva2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Právní odpovědnost2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Aplikace práva2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Základní přístupy k právu v právní vědě2007část knihy978-80-88931-74-4
Gerloch A.Několik poznámek ke koncepčním východiskům nového občanského zákoníku2006část knihy80-7357-207-9
Gerloch A., El-Dunia J., Kišš P., Beran K., Kühn Z., Wintr J., Maršálek P., Tryzna J.Seminární praktikum z teorie práva2006kniha80-86861-74-0
Gerloch A., Tryzna J.Několik úvah nad rolí nejvyšších soudů v podmínkách demokratického právního státu2006část knihy
Gerloch A.Má zákon budoucnost? (Zákony a zákoníky v 21. století) 2005část knihy80-86861-06-6
Gerloch A.K možnostem stabilizace právního řádu České republiky a zvýšení efektivnosti legislativního procesu2005část knihy80-86898-52-0
Gerloch A., Wintr J.Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně2005článek v časopise1210-6410
Gerloch A., Maršálek P.Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 'Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence' (Praha 27. - 28. května 2004)2005kniha80-86861-06-6
Gerloch A.K možnostem stabilizace právního řádu České republiky a zvýšení efektivnosti legislativního procesu2005část knihy80-86898-52-0
Gerloch A., Tryzna J., Wintr J.Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně2005článek v časopise1210-6410
Gerloch A., Maršálek P.Zákon v kontinentálním právu : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 'Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence' (Praha 27. - 28. května 2004)2005kniha80-86861-06-6
Gerloch A.Má zákon budoucnost? (Zákony a zákoníky v 21. století)2005část knihy80-86861-06-6
Gerloch A., El-Dunia J., Kühn Z., Maršálek P., Wintr J.Seminární praktikum z teorie práva2004kniha80-86432-77-7
Gerloch A.Právní normy a právní principy2003část knihy80-210-3052-6
Gerloch A.hesla ve slovníku2003část knihy80-7179-740-5
Gerloch A.Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva2003část knihy80-246-0741-7
Gerloch A., Maršálek P.Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi: sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20.6. 2002)2003kniha80-86432-12-2
Gerloch A.Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi2003část knihy80-86432-12-2
Gerloch A.Principiálnost, účelnost, účelovost v kontextu stability a dynamiky ústavního řádu České republiky2003část knihy80-86432-45-9
Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V.Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva2002kniha80-7175-077-8
Gerloch A., Hřebejk J.Ústavní vývoj2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Charakteristika státu v ústavě2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Státní občanství; cizinecký režim2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Volební soustava2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Moc soudní2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Realizace principu dělby moci v Ústavě České republiky2002část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Zákon nebo precedens?2002část knihy80-246-0415-9
Gerloch A.Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.2002kniha80-246-0415-9
Gerloch A.Život a dílo prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.2002kniha80-246-0415-9
Gerloch A.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Gerloch A.Teorie práva2001kniha80-86473-04-X
Boguszak J., Čapek J., Gerloch A.Teorie práva2001kniha80-86432-13-0
Gerloch A.Působení práva ve společnosti2001část knihy80-86432-13-0
Gerloch A.K otázce limitace základních práv a svobod2001část knihy80-210-2749-5
Gerloch A.Teorie práva2000kniha80-86473-01-5
Knapp V., Gerloch A.Logika v právním myšlení2000kniha80-86432-02-5
Gerloch A.Volební systémy v jednotlivých státech evropské unie a volební zákon České republiky2000část knihy
Gerloch A.Pravidlo lex posterior derogat priori v nálezu Ústavního soudu č. 107/2000 Sb.2000část knihy80-210-2451-8
Gerloch A.Platnost volby senátora1999článek v časopise1210-3977
Gerloch A.Nad připravovanými změnami ústavy1999článek v časopise1210-6410
Gerloch A.J.Boguszak, J.Čapek: Teorie práva1999článek v časopise0231-6625
Gerloch A.Dělba moci v ústavě Československé republiky (1920) a v Ústavě České republiky1999článek v časopise0323-0619
Gerloch A.Princip právní jistoty v soudobém právu1999část knihy80-901064-5-5
Gerloch A.Několik poznámek na margo nálezu ústavního soudu o platnosti volby senátorky Lastovecké1999část knihy80-7079-095-4
Gerloch A., Hřebejk J.Ústavní vývoj1999část knihy80-7175-077-8
Gerloch A., Zoubek V.Legitimita státní moci a její suverenita1999část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Moc soudní1999část knihy80-7175-077-8
Gerloch A.Realizace principu dělby moci v ústavě České republiky1999část knihy80-7175-077-8
Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V.Ústavní systém České republiky1999kniha80-7175-077-8
Gerloch A.K problematice vyváženosti postavení a vzájemných vztahů ústavních orgánů České republiky1999část knihy80-210-2250-7
Gerloch A.Problematika práva na soudní a jinou právní ochranu1998část knihy80-902393-1-5
Gerloch A.Adamová, Křížkovský: Politologie, Praha, Codex 19971998článek v časopise1211-0353
Gerloch A.Má Senát smysl?1998článek v časopise1210-3977
Gerloch A.Právo a jistoty1998část knihy80-85981-77-7
Gerloch A.Protection of Rights in the Czech Republic1998část knihy80-7082-395-X
Gerloch A.Senát České republiky v evropském kontextu1998článek v časopise1210-3977
Gerloch A.Záměrnost a spontánnost v působení práva1998část knihy80-85889-15-3
Gerloch A.Mezinárodní smlouvy o lidských právech jako pramen českého práva.In:O vztahu ústavního a mezinárodního práva1997článek v časopise0323-0619
Gerloch A.Pravomoc a působnost Senátu1997článek v časopise
Gerloch A.Státoprávní a politologické aspekty zániku Československa1997část knihy80-7168-442-2
Gerloch A.Úvahy povolební (a předvolební)1997část knihy80-210-1563-2
Gerloch A.The break - up of Czechoslovakia from the political point of view1996část knihy
Gerloch A.Čím je omezen soudobý evropský parlament ve své legislativní činnosti1996část knihy
Gerloch A.Pavlíček, Václav a kol.:Ústava a ústavní řád České republiky.2.díl, Práva a svobody, Praha, Linde,1996,871 s.1996článek v časopise0324-7007
Gerloch A.Právní stát v minulosti a v současnosti1996část knihy
Gerloch A.Právo veřejné a právo soukromé : tradice a současnost1996část knihy80-7194-073-9
Gerloch A.Ústavní vývoj.Legitimita státní moci a její suverenita § 1-3.Moc soudní.Realizace principu dělby moci v Ústavě ČR.1996část knihy
Gerloch A.Viktor Knapp:Teorie práva, Praha, C.H.Beck,1995,247 s.1996článek v časopise0324-7007
Gerloch A.Volební zákon a volby 19961996část knihy80-902176-0-5
Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V.Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva1996kniha80-7175-041-7
Gerloch A.František Šamalík : Občanská společnost v moderním státě1995článek v časopise1211-0353
Gerloch A.Řízení před Ústavním soudem1995kniha80-7175-033-6
Gerloch A.K otázce omezené státní moci1995část knihy
Gerloch A.Ochrana lidských práv Ústavním soudem1995článek v časopise
Gerloch A.Právo na spravedlivý proces1995článek v časopise0324-7007
Gerloch A.Teorie federalismu a rozdělení Československa1995článek v časopise1211-0353
Gerloch A.V. Pavlíček - J. Hřebejk : Ústava a ústavní řád České republiky. Sv.1. Ústavní systém, Praha 19941995článek v časopise0324-7007
Gerloch A.Význam voleb v demokratické společnosti1995část knihy
Gerloch A.Vztah práva a politiky v období sociální transformace1995článek v časopise1211-0353
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111