Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2019 8J19AT008
 
Veřejný zájem v právu prof. JUDr. Luboš Tichý MŠMT 2
2018 CZ.02.2.69/0.0/0.0/17-_050/0008466 Zlepšení internacionalizace v oblasti výzkumu a vývoje a Univerzitě Karlově prostřednictvím podpory kvalitních projektů MSCA-IF JUDr. Solange Maslowski, Ph.D. MŠMT 2
           
   Ukončené projekty
2017 7AMB17FR046 Criminalization of the International Law of Human Rights prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2017 7AMB17AT058 Role mateřského státu v oblasti ochrany menšin z pohledu rakouské a české praxe JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
2016 7AMB16AT013 Zneužití v právu Prof. JUDr. Luboš Tichý MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
 2015 7AMB15AT008 Uznávání tradičních a nových menšin ve světle vnitrostátních a mezinárodních závazků  doc. Mag. phil.Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY   2  
           

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111