Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

2017 7AMB17FR046 Criminalization of the International Law of Human Rights prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc. MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
 2017 7AMB17AT058  Role mateřského státu v oblasti ochrany menšin z pohledu rakouské a české praxe JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY 
2016 7AMB16AT013 Zneužití v právu Prof. JUDr. Luboš Tichý MŠMT 7AMB-MOBILITY 2
           
     Ukončené projekty

 

   
 2015  7AMB15AT008   Uznávání tradičních a nových menšin ve světle vnitrostátních a mezinárodních závazků  doc. Mag. phil.Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. MŠMT 7AMB-MOBILITY   2  
           

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111