Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

           
     Ukončené projekty   
 
   
2016 TB050MZV012 Ochrana investorů a úprava urovnání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. TA ČR 6 měsíců
2016 TB05MPSV015 Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. TA ČR 11 měsíců
2016 TB05MPSV016 Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. TA ČR 10 měsíců
2014 TB030MZV004 Poválečné úpravy "pracovních povinností" v ČSR Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. TA ČR 1
       
 
   

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111