Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

 2017 17-07252S Analýza právní úpravy hospodářské soutěže v České republice v právně-historickém kontextu a mezinárodním teoretickém srovnání doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. GA ČR 3
2017 17-16764S Nakládání s radioaktivními odpady a s vyhořelým jaderným palivem - výzvy pro českou právní úpravu JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. GA ČR  3
2017 17-03398S Mezinárodní organizace práce a její význam pro rozvoj sociálního práva v Evropě doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. GA ČR 3
2017 17-08176S Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. GA ČR 3
2017 17-02033S Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. GA ČR 3
2017 17-26705S Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. GA ČR 3
 2016 16-22016S Právní jednání a odpovědnost právních osob doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. GA ČR 3
 2015 15-23606S Vybrané otázky vyplývající z transpozice a provádění směrnice 2004/38/ES JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D., D. E. A.
 
GA ČR 3
     

 

   
     Ukončené      
 2013 P408/13-33780S  Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích Doc. JUDr. Jan Pichrt Ph.D. GA ČR 
2011 P410/11/1944 Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945 Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. GA ČR 5

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111