Výzvy pro podávání projektů v rámci Aliance 4EU+ (výzkumné minigranty)

Výzvy pro podávání projektů v rámci Aliance 4EU+ (výzkumné minigranty)

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom Vás informovali o výzvách RUK k podávání návrhů projektů v rámci meziuniverzitní Aliance 4EU+.

Aliance 4EU+ sdružuje 6 předních evropských univerzit, vedle UK se jedná o Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet. Aliance 4EU+ se aktuálně zaměřuje především na 4 hlavní oblasti (tzv. flagships): Zdraví a demografické změny v městském prostředí; Evropa v měnícím se světě - porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků; Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií; Biodiverzita a udržitelný rozvoj.

 

Aktuální výzvy směřuje také do výzkumné oblasti:

 

  1. Výzkumné minigranty. Jde o výzvu určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.). Projekt musí odpovídat jednomu z tzv. flagshipů a čerpat na něj je možno max. 300.000 Kč. Žadatel musí zapojit do projektu minimálně 2 univerzity z výše uvedených univerzit Aliance 4EU+. Partnerské univerzity musí být domluveny v době podání návrhu do soutěže. Žadatel musí mít na PF UK úvazek min. 0,5. (bližší podmínky zde). V případě, že uvažujete o účasti v takovémto projektu, prosíme, abyste o tom před podáním žádosti uvědomili též oddělení vědy PF UK a to nejpozději do 22. února 2021 (Ing. Aljanabi – aljanabi@prf.cuni.cz).

Není vyloučeno, aby se jeden pracovník (popř. jejich skupina) ucházel o podporu v rámci výzev ad 1) a ad) 2 výše současně. Aktivity v rámci různých projektů se však nesmí překrývat.

Podání žádostí ad 1) a ad 2) je možné nejpozději do 1.3.2021 (pokud je projekt podáván na UK a ne na jiné univerzitě z Aliance 4EU+, tak je předkládán Evropskému centru UK). Projekty je možno realizovat nejpozději do 30.9.2022 (ideálně však pouze cca. do června 2022).

Pro hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci „Search for partners“ na 4EU+ Sharepointu, návod je dispozici zde.