AKTION ČR-Rakousko, výzva pro předkládání projektů (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022)

AKTION ČR-Rakousko, výzva pro předkládání projektů (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022)

Dovolujeme si Vás upozornit na program AKTION pod záštitou DZS, který podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Typy podporovaných projektů

Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci

Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze

Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy

Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů

Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů 

Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů 

Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka

Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín

Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

Pokyny pro projekty:

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-07/Pokyny%20pro%20projekty%20dle%20V%C3%BDzvy%202020%20-%202022.pdf

V případě zájmu uvědomte Mgr. Jitku Šrejberovou, Ph.D. (srejberj@prf.cuni.cz), nejpozději do 14. října 2021 zašlete na tento e-mail návrh projektu.

AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 30. září od 15:00 do 16:00 hod. 

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 28. září. 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a ediční činnost

 

 

Uložit událost do kalendáře