Grantová agentura UK vyhlásila 20. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Grantová agentura UK vyhlásila 20. kolo soutěže pro předkládání nových projektů

Opatřením rektora č. 25/2022 bylo vyhlášeno nové kolo soutěže pro podávání projektů s počátkem řešení v roce 2023.

Soutěž je určena pro studenty magisterského či doktorského studijního programu ve standardní době studia. Předkládat je možné projekty s délkou řešení 1–3 roky a žádat o finanční podporu maximálně do výše 300 000 Kč/ rok.

Návrhy se předkládají prostřednictvím aplikace přístupné pod tímto odkazem GAUK.

Fakultní termín pro předkládání návrhů projektů byl stanoven na 1. listopadu 2022.

Podrobné informace pro žadatele naleznete zde a pravidla soutěže (včetně Zásad a Grantového řádu) jsou přístupná zde.

 

Odd. pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do soutěže přihlásit, informační seminář.

  • Cílem semináře je seznámit předkladatele s prostředím grantové aplikace, prostřednictvím které se projekty podávají.
  • Dále se dozvíte, jak správně napsat návrh projektu, jak sestavit řešitelský tým a náležitá pozornost bude také věnována finančním požadavkům.
  • Závěrem přiblížíme průběh hodnocení projektů Grantovou radou.
  • Nakonec budete mít možnost zeptat se na to, co Vás v souvislosti s podáváním projektů zajímá.

 

Seminář se uskuteční 11. října 2022 od 16:00 hod. v místnosti č. 220. 

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email: osuchova@prf.cuni.cz