Výzva MŠMT Mobility Rakousko a Francie 2022 – 2023

Výzva MŠMT Mobility Rakousko a Francie 2022 – 2023

Rádi bychom Vás informovali o výzvách vyhlášených MŠMT na podporu mobilit výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Projekty jsou dvouleté 2022 – 2023. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Pozor, podmínky jednotlivých výzev se liší.

Výzva na Mobility Rakousko končí dnem 30. dubna 2021 ve 23:59:59 prostřednictvím datové schránky poskytovatele. Prosím o předložení návrhu projektu na aljanabi@prf.cuni.cz nejpozději do 11. dubna 2021.

Maximální podpora je 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení. V rámci výzvy budou podporovány: − krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.

Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí a pobytové náklady zahraničních pracovníků zde. Není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Veškeré podmínky výzvy a formuláře návrhu projektu naleznete zde

 

Výzva na Mobility Francie končí dnem 30. června 2021 prostřednictvím datové schránky poskytovatele. Prosím o předložení návrhu projektu na aljanabi@prf.cuni.cz nejpozději do 10. června 2021.

Maximální podpora je 78 000 Kč/rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.

Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady cesta, pobyt, stravné, kapesné a cestovní pojištění. Není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

Veškeré podmínky výzvy a formuláře návrhu projektu naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a ediční činnost