Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2021

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2021

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávací nadace Jana Husa, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům
českých a slovenských vysokých škol.

  • Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do
    jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech.

 Uzávěrka žádostí je 2. září 2021 a vyhlášení výsledků je 15. listopadu 2021.

 Podmínky soutěže: https://www.vnjh.cz/vysoke-skoly/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

 

 

  • Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska
    svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Celková výše grantu činí max. 100.000,- Kč.

        

Uzávěrka žádostí je 2. září 2021 a vyhlášení výsledků je 15. listopadu 2021.

Lhůta odevzdání hotové studie je 2. září 2022.

O případném zájmu nás informujte do 30. června 2021 na e-mail: aljanabi@prf.cuni.cz.

Podmínky soutěže včetně vyhlášených témat: https://www.vnjh.cz/vysoke-skoly/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

 

  • Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s
    Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv čtrnáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Více informací k Ceně IUS et SOCIETAS najdete zde: http://www.iusetsocietas.cz/