Vyhlášené projekty MOBILITY - MŠMT

Vyhlášené projekty MOBILITY - MŠMT

Běží výzvy k podávání návrhů společných česko-francouzských, česko-německých a česko-rakouských projektů MOBILITY podporované MŠMT

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021–2022

Termín pro předkládání návrhů projektů: 11. 3. – 30. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení.

Bližší info zde.

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021–2022

Lhůta pro předkládání návrhů společných výzkumných projektů: 2. 4. – 1. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

Bližší info zde.

 

Pro česko-francouzské a česko-německé projekty platí:

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2021–2022

Termín pro předkládání návrhů projektů: 2. 3. 2020 – 5. 6. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne na řešení jednoho společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Bližší info zde.

 

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na cestovní pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

 

Pro všechny projekty platí:

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v dotčeném partnerském státě, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Zaměření společného výzkumného projektu podávaného zvlášť českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v dotčeném partnerském státě musí být po obsahové a tematické stránce totožné.

 

Pokud máte zájem podat některý z výše uvedených projektů, prosíme o informaci na Oddělení pro vědu, výzkum a edici (stloukalova@prf.cuni.cz) nejpozději do 11. května 2020.