Předmět Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development (UNREAD)

obr

Předmět Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development (UNREAD)

Katedra práva životního prostředí si dovoluje oslovit studenty s nabídkou předmětu Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development (UNREAD) realizovaného v zimním semestru akademického roku 2022/2023 v rámci projektu 4EU+ Univerzitou ve Varšavě, spolu s Univerzitou Karlovou (Právnickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou) a Univerzitou v Miláně.

 • Předmět je zaměřen na mezioborové poznání územního plánování a jeho právní, historické a geografické aspekty.
   
 • Je určen pro studenty všech tří participujících univerzit.
   
 • Studenti jsou do předmětu vybíráni na základě motivačního dopisu.  
   
 • Předmět je vyučován online formou, s plánovanou prezenční konferencí v březnu 2023, výhradně v anglickém jazyce.
   
 • Úspěšné absolvování volitelného předmětu „UNREAD“ je hodnoceno 4 kredity.  

 

Za Právnickou fakultu UK je v předmětu zapojena JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.  

Více informací o předmětu na https://unread2022.wpia.uw.edu.pl/.  

Přihlášky a motivační dopisy prosím zasílejte na mail unread@wpia.uw.edu.pl do 25. září 2022.  

Podrobné informace o předmětu naleznete ZDE a rozvhr hodin ZDE.