Podmínky programu CŽV pro rok 2024/2025

Podmínky programu CŽV pro rok 2024/2025

Přihlašování do Programu celoživotního vzdělávání bude otevřeno od úterý 25. června 2024 do 23. srpna 2024.

Přihlásit se mohou jen uchazeči o studium v magisterském studijním programu na fakultě pro akademický rok 2024/2025, jejichž bodový zisk v přijímacím řízení není nižší, než 70 % minimální bodové hranice pro přijetí (i po jejím případném snížení děkanem v souladu s částí A odst. 8 Podmínek pro přijetí ke studiu).

Podmínky programu naleznete zde.