MSCA- Postdoctoral Fellowships – otevření výzvy

MSCA- Postdoctoral Fellowships – otevření výzvy

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 27. května 2021 bude vyhlášena výzva k podávání projektů Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF). Lhůta pro podávání návrhů končí 15. září 2021.

 

V rámci MSCA-PF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou - výzkumník musí grant řešit na instituci v jiné zemi, než kde dosud pracoval nebo studoval. Výzkumník (fellow) musí být držitelem titulu PhD a od jeho získání mít maximálně 8 let praxe ve výzkumu na plný úvazek. Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka. Hostitelská instituce může být z akademického i z neakademického sektoru. Nejčasnější možný začátek řešení projektu je přibližně od května následujícího roku, v praxi se projekty obvykle zahajují v září, necelý rok po podání žádosti.

 

Žadatel (fellow) musí splňovat následující podmínky:

 

K datu uzávěrky být držitelem titulu PhD (nemusí mít v držení diplom, ale musí mít za sebou úspěšnou obhajobu doktorské disertace).

Novinka: K datu uzávěrky může mít maximálně 8 let pracovní zkušenosti ve výzkumu (na plný úvazek) od získání titulu PhD. (Doba strávená mimo výzkum nebo doba, po kterou výzkumník přerušil kariéru například z důvodu rodičovské dovolené, se nepočítá.)

V zemi, kde je projekt řešen (kde fellow absolvuje stáž), musí splňovat pravidlo mobility: V posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil (nepracoval nebo nestudoval) v této zemi víc než 12 měsíců.

Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci. Návrhy projektů jsou podávány elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal. Formálně je předkladatelem projektu budoucí hostitelská instituce, na které má stáž probíhat – zpravidla prostřednictvím budoucího školitele (pouze v případě Global Postdoctoral Fellowships je předkladatelem „vysílající instituce“ v Evropě, viz níž).

 

V poslední výzvě MSCA-IF (předešlé verze tohoto grantu) bylo podpořeno 1 630 projektů, úspěšnost byla přibližně 14%.

 

Novinka: Omezení opětovného podávání návrhů

Od roku 2022 již nebude možné znovu podat návrh projektu, který v předešlé výzvě získal nižší hodnocení než 70% (below threshold)

 

 

Pro navrhovatele projektů bude uspořádán Technologickým centrem AV ČR on-line informační den k Akci marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) v Horizontu Evropa, dříve známé jako MSCA IF, který se uskuteční 21. května 2021 9:00 – 13:00. Registrace je možná nejpozději do 19. května 2021.

 

Informační den k MSCA PF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům a výzkumnicím, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Postdoctoral Fellowship), užitečný bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům a výzkumnicím pomáhat při přípravě projektového návrhu.

 

 

Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships určený žadatelům a žadatelkám, kteří hodlají letos podat projektový návrh do první výzvy v Horizontu Evropa MSCA-PF-2021. Workshop se bude konat ve dnech 24. a 25. června 2021, registrace je již spuštěna. Podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA PF.