Institucionální plán 2021 – vyhlášení (podpora inovace povinných předmětů)

Institucionální plán 2021 – vyhlášení (podpora inovace povinných předmětů)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
obracíme se na Vás jako garant magisterského studijního programu Právo a právní věda a fakultní koordinátorka pro strukturální a evropské projekty a v příloze si Vám dovolujeme zaslat informace o možnosti požádat o finanční podporu v rámci programu Institucionální plán (IP) pro rok 2021. Konkrétně jde o podporu inovace povinných předmětů uvedeného studijního programu. Vyhlášení plánu naleznete zde a formulář žádosti zde.

K uvedenému doplňujeme, že letos je značná část peněžních prostředků z IP povinně určena na konkrétní cíl, kterým je podpora využití distanční výuky ve vzdělávání spolu s důrazem na moderní výukové metody. Proto jsme po odsouhlasení kolegiem děkana zvolili možnost, která se týká právě povinných předmětů magisterského studijního programu. Považujeme za důležité, aby vzdělávání na PF UK nadále pokračovalo jako prezenční studium. Zároveň jsme v posledním roce učinili s distanční výukou velkou zkušenost, a je možné, že si z ní některé prvky ponecháme i v budoucnu.

Plánovaná podpora v sobě zahrnuje jak peněžní prostředky, které obdrží přímo vyučující, tak konzultace s metodikem či podporu IT.

V případě zájmu, prosím, vyplňte přiložený formulář a zašlete ho nejpozději do 25. března 2021 na adresu Blanky Hříbalové Radimské (hribalobl@prf.cuni.cz).
 
Radim Boháč
Věra Honusková