Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže pro rok 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže pro rok 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022

 

- na podporu standardních projektů – zadávací dokumentace zde;

 

- na podporu projektů JUNIOR STAR – zadávací dokumentace zde;

 

- na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP outgoing projekty – zadávací dokumentace zde;

- na podporu projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP incoming projekty – zadávací dokumentace zde;

- na podporu mezinárodních projektů – zadávací dokumentace zde.

 

 

Konečný termín pro podávání projektů byl Grantovou agenturou ČR posunut na  22. 4. 2021.

 

Kompletní vyhlášení soutěže GAČR naleznete zde:

https://gacr.cz/vyhlasujeme-nove-vyzvy-grantovych-soutezi-pro-rok-2022/

Máte-li zájem podat návrh do některé z veřejných soutěží GAČR, prosíme o sdělení na Oddělení pro vědu, výzkum a edici (na E-mail: aljanabi@prf.cuni.cz) nejpozději do 24. března 2021. Návrh projektu již musí obsahovat jak navržený rozpočet, tak věcnou část projektu. Projekt bude možné i po tomto datu upravit. Finální již musí být návrh vědeckého týmu, neboť po tomto termínu bude probíhat kontrola výše úvazků a mzdových nákladů ve spolupráci se mzdovým oddělením.