Call for papers: AUC Iuridica č. 3/2021 – do 30. dubna 2021

Call for papers: AUC Iuridica č. 3/2021 – do 30. dubna 2021

Redakce časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica přijímá příspěvky k uveřejnění v čísle 3/2021.

Zasílat lze nejen články, ale např. i studie vycházející z disertačních prací, či recenze publikací zabývající se nejrůznějšími tématy z oblasti práva.

Autoři mohou své příspěvky zasílat do 30. dubna 2020 na e-mail: auci@prf.cuni.cz nebo holcovam@prf.cuni.cz. V předmětu uveďte „AUCI 2021“.

Redakce AUC Iuridica