AKTION – projekty a granty – ČR a Rakousko

AKTION – projekty a granty – ČR a Rakousko

Dovolujeme si Vás upozornit na program AKTION pod záštitou DZS, který podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

 

Typy podporovaných projektů

Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci

Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze

Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy

Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů

Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů 

Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů 

Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka

Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín

Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

Pokyny pro projekty:

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-07/Pokyny%20pro%20projekty%20dle%20V%C3%BDzvy%202020%20-%202022.pdf

 

V případě zájmu uvědomte Ing. Evu Aljanabi (aljanabi@prf.cuni.cz) a nejpozději do 26. března 2021 zašlete na tento e-mail návrh projektu.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a ediční činnost