5. ročník soutěže PRIMUS

5. ročník soutěže PRIMUS

Bude vyhlášen 5. ročník soutěže PRIMUS

Od 1. března do 20. dubna 2020 bude možno předkládat soutěžní návrhy do 5. kola soutěže Primus (s počátkem řešení od 2021).

Cílem soutěže PRIMUS je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a rozvinout vědecký program na UK. V projektu PRIMUS jde především o excelentní vědu, utvoření vědeckého týmu a posunutí vědeckého bádání v konkrétní oblasti.

Zásady soutěže PRIMUS jsou upraveny OR č. 41/2019.

Hlavní řešitel projektu musí splňovat následující podmínky:

  • akademický, vědecký nebo výzkumný pracovník v době podání projektu max. 8 let od udělení Ph.D./Th.D.;
  • s mezinárodními zkušenostmi,
  • ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci;
  • zpravidla absolvoval zahraniční stáž v rozsahu minimálně 6 měsíců (lze vzít v úvahu další okolnosti). 

Hlavní řešitel projektu by měl do jeho ukončení podat žádost o ERC grant, případně u projektů z oblasti humanitních a společenských věd o jiný významný zahraniční grant. To je jedním z výstupů (tj. indikátorů splnění projektu PRIMUS). Máte-li o zapojení do soutěže PRIMUS zájem, je třeba mít na zřeteli, že jde o vysoce konkurenční soutěž, zaměřenou na vynikající výsledky a je třeba předem počítat i s nutností požádat o významný zahraniční grant. Vybíráni budou tedy navrhovatelé s vysokým potenciálem uspět ve své oblasti výzkumu a posunout vědecké poznání. 

V případě, že máte zájem se soutěže PRIMUS zúčastnit, kontaktujte nejprve Oddělení pro vědu, výzkum a edici (stloukalova@prf.cuni.cz), a to nejpozději do 16.3. 2020.