ČlánkyVšechny články

 • Dne 13. června 2023 proběhla na půdě Senátu Parlamentu České republiky, ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce konference s názvem "Antonín Švehla, Alois Rašín a ti druzí"

  Konference, která se konala u příležitosti výročí 150 let od narození a  90 let od úmrtí Antonína Švehly a 100 let od úmrtí Aloise Rašína, si kladla za cíl představit přínos Švehly, Rašína a dalších osobností zejména v oblastech normotvorby,…
 • Jubilejní X. Kriminologické dny na pražských právech

  Ve dnech 19. - 21. 6. 2023 se konal X. ročník Kriminologických dnů, které spolupořádala Právnická a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy s Českou kriminologickou společností. Účast byla hojná, konference se zúčastnilo 140 právníků, sociologů,…
 • Jan Hořeňovský: „Umělá inteligence je pořád ohromně neprobádané pole.”

  Dr. Jan Hořeňovský, doktorand katedry politologie a sociologie a vědecký pracovník na katedře občanského práva, se dlouhodobě zabývá vztahem umělé inteligence a práva. Svůj výzkum uplatňuje ve své dizertační práci a také v článku „Negative Human…
 • PF UK má nové centrum – Centrum práva, technologií a digitalizace

  Nově vzniklé Centrum práva, technologií a digitalizace vede dr. Zdeněk Kučera. Jedná se o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Centrum navazuje na…