Pietní setkání k uctění památky popravených studentů PF UK v politických procesech v letech 1949-1950 a popravené JUDr. Milady Horákové

foto

Pietní setkání k uctění památky popravených studentů PF UK v politických procesech v letech 1949-1950 a popravené JUDr. Milady Horákové

Dne 27. 6. se uskutečnilo pietní setkání k uctění památky popravených studentů PF UK v politických procesech v letech 1949-1950 a popravené JUDr. Milady Horákové. Proběhlo od 10:00 u pamětní desky před budovou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Pietní setkání pokračovalo v místnosti číslo 38, kde je nově umístěno osvědčení a stručný životopis JUDr. Milady Horákové, a to díky spolku Juristi. 
Pan děkan byl obdarován zástupcem České ornitologické společnosti Petrem Voříškem mimořádnou publikací Pražské ptactvo od Veleslava Wahla. 

 


Kniha Pražské ptactvo 1800-2020 (Ptáci - město - příběh hrdiny)
je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo.

V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:
Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922-1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla. Publikaci doplňují fotografie pražských lokalit, které speciálně pro tento účel pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů. Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.

Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou vlastnoručně sepsal den před popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.