Zahraničí - přehled aktualit

Přehled všech aktualit

   Zahraniční stipendijní pobyty akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2024

    

   Informujeme o nabídce zahraničních stipendijních pobytů akademiků (včetně post-doktorandů) a doktorandů a v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2024.

   Jedná se o krátkodobé výzkumné, studijní a přednáškové pobyty (v délce 1 – 3 týdny) určené pro vědecko-pedagogické pracovníky PF UK (vč. post-doktorandů) v řádném pracovním poměru s PF UK a pro doktorandy PF UK. Výzkumné, studijní či přednáškové pobyty si uchazeči předem dojednají se zahraničními partnery.

   Výjezd je možný…

   Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na německých univerzitách v roce 2024 (Köln, Hamburg, Heidelberg, Bonn)

    

   Informujeme o nabídce měsíčních stipendijních pobytů na Uni Köln, Uni Hamburg, Uni Heidelberg a UNI Bonn v kalendářním roce 2024.

   V rámci meziuniverzitní spolupráce nabízí vybrané partnerské univerzity v Německu rok 2024 následující stipendia pro doktorandy a akademické pracovníky (počet uváděných míst je pro celou UK):

   Universität zu Köln

            - 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy – 1200 EUR měsíčně

            - 1 jednoměsíční stipendium pro akademiky – 2000…

   Aktuální nabídka Fulbrightovy komise - podpora akademické mobility s USA

   Dovolujeme si Vás seznámit s aktuální nabídkou programů Fulbrightovy nadace, které umožňují akademickou výměnu mezi ČR a USA:

    

   1. Program Fulbright Specialist, uzávěrka 15. prosice 2023

   Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k…

   Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

   Vyhlašuje se výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců programu Erasmus+ v období leden až březen 2024 včetně.

    

   Erasmus+ mobilita zaměstnanců:

   Možnost výjezdu do zahraničí za účelem výukového pobytu či školení. Program Erasmus+ tradičně umožňuje zapojování zaměstnanců do mezinárodních mobilit, a to ve formě „teaching mobility“ (STA) a „staff mobility“ (STT). Lze takto vycestovat na krátkodobé pobyty za účelem výuky (nejvýše 60 dní, nejméně však 2 dny s výukou v rozsahu…

   Možnost podávat žádosti o podporu zahraničních aktivit v programu POINT UK

   Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že dne 1. listopadu 2023 v 6 hodin se otevírá podzimní kolo rektorátního soutěžního programu Podpora internacionalizace (POINT) UK. Uzávěrka je 30. listopadu 2023 v 16 hodin.

    

   Podpořeny mohou být tyto aktivity:

   a) pro studenty umožňuje POINT financovat

   účast či výjezd studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů), krátkodobé neplacené odborné studentské stáže, mezinárodní soutěže a mistrovství, studentské…

   Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

   Sdílený intenzivní program Erasmus+ je založen na inovativních způsobech výuky a kombinaci prezenčních aktivit s virtuálními.

    

   Pro koho je BIP určen?

   Projektovou žádost o BIP může podat se souhlasem vedoucího svého akademického pracoviště (katedry, ústavu či centra) akademický či vědecký pracovník na PF UK. 

   BIP je určen jak pro …