Zahraničí - přehled aktualit

Přehled všech aktualit

   AKTUALIZACE - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2023/2024

   Zahraniční oddělení PF UK vypisuje výběrové řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v programu Erasmus+ (a dále obdobně i v programu SEMP na švýcarských univerzitách a na základě bilaterálních dohod na univerzitách ve Velké Británii[1]).

   Zahraniční studijní pobyty můžete využít k prohloubení svých znalostí, psaní závěrečné kvalifikační práce či…

   Stipendia DAAD do Německa

   DAAD nás informovala, že je obnoveno udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

   Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a vědce v délce 1-6 měsíců Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce Nová pozvání pro bývalé stipendisty

   Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.

   Termín pro podání…

   Blended Intensive Programmes Erasmus+ (BIP)

   Sdílený intenzivní program Erasmus+ je založen na inovativních způsobech výuky a kombinaci prezenčních aktivit s virtuálními.

    

   Pro koho je BIP určen?

   Projektovou žádost o BIP může podat se souhlasem vedoucího svého akademického pracoviště (katedry, ústavu či centra) akademický či vědecký pracovník na PF UK. 

   BIP je určen jak pro …

   Nabídka zahraničních stipendijních pobytů pro studenty i akademické pracovníky z Domu zahraniční spolupráce

   Informujeme o nabídce zahraničních stipendijních pobytů pro studenty magisterského i doktorského studia, pedagogy a akademické pracovníky na základě mezinárodních smluv, které spravuje Dům zahraniční spolupráce. Výčet nabízených stipendií zajímavě rozšiřuje možnosti, běžně poskytované na UK. Doporučujeme Vám proto seznámit se s celou nabídkou v brožuře DZS.

   Stipendijní pobyty z této nabídky budou realizovány v akademickém roce…

   Zahraniční stipendijní pobyty akademiků (včetně post-doktorandů) a doktorandů v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2023

   Informujeme o nabídce zahraničních stipendijních pobytů akademiků (včetně post-doktorandů) a doktorandů a v rámci meziuniverzitní spolupráce v roce 2023.

   Jedná se o krátkodobé výzkumné, studijní a přednáškové pobyty (v délce 1 – 3 týdny) určené pro vědecko-pedagogické pracovníky PF UK (vč. post-doktorandů) v řádném pracovním poměru s PF UK a pro doktorandy PF UK. Výzkumné, studijní či…

   Nabídka měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky na německých univerzitách v roce 2023 (Köln, Hamburg, Heidelberg)

   Informujeme o nabídce měsíčních stipendijních pobytů na Uni Köln, Uni Hamburg a Uni Heidelberg v kalendářním roce 2023.

   V rámci meziuniverzitní spolupráce nabízí vybrané partnerské univerzity v Německu rok 2023 následující stipendia pro doktorandy a akademické pracovníky (počet uváděných míst je pro celou UK):

   Universität zu Köln
   - 2 až 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky,
   (doktorandi – 1200 EUR…