Zahraničí - přehled aktualit

Přehled všech aktualit

   VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ V AR 2024/2025

   Zahraniční oddělení PF UK vypisuje výběrové řízení pro obsazení míst na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v programu Erasmus+ (a dále obdobně i v programu SEMP na švýcarských univerzitách a na základě bilaterálních dohod na univerzitách ve Velké Británii).

   Zahraniční studijní pobyty můžete využít k prohloubení svých znalostí, psaní závěrečné kvalifikační práce či…

   Výběrové řízení na studijní pobyt na SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW (Houston, Texas)

   Dovolujeme si Vás informovat, že je možné podávat přihlášky na výběrové řízení na studijní pobyt na partnerské South Texas College of Law v USA pro akademický rok 2024/2025. Jedná se o vůbec první ročník výměnného programu s touto univerzitou.

   Vyjet na STCL je možné primárně na jeden semestr (ev. na celý akademický rok, bude-li zbývat kapacita) a PF UK má k dispozici v příštím akademickém roce na STCL místa pro dva studenty.

   Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 17. 1.…

   Nabídka stáží u Evropského patentového úřadu a Úřadu EU pro duševní vlastnictví

   EUIPO a EPO vypsaly nové kolo výběrových řízení na stáže u  těchto organizací v rámci tzv. Pan-European Seal Programme. Ten zahrnuje možnosti ročních stáží čerstvých absolventů prostřednictvím Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (EUIPO) nebo Pan-European Seal Young Professionals Programme (EPO).

   Stáže jsou v obou případech placené (cca. 1.200 Euro u EUIPO, cca. 2.000 Euro u EPO měsíčně).

   Zájem o stáž je nutné předem konzultovat se zahraničním oddělením PF UK…

   Výběrové řízení na studijní pobyt LL.M. na University of San Francisco 2024/25 (pouze doktorandi PF UK)

   Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení pro doktorandy a doktorandky PF UK na výjezd za účelem studia v programu LL.M. na University of San Francisco, a to se slevou na školném (USF avizovala předběžně slevu 75%) a se stipendiem od PF UK (předběžný předpoklad je stipendium ve výši 200.000,- Kč na celý akademický rok 2024/2025). 

   Tato forma spolupráce mezi USF a PF UK trvá již více než 25 let a každý rok zpravidla jeden student doktorského programu na USF za účelem…

   Výzva centra strategických partnerství UK

   Dovolujeme si Vás informovat o možnosti podávat návrhy v rámci výzvy „Fondu na podporu strategických partnerství“, kterou vyhlásil RUK.

    

   Jedná se o možnost užší spolupráce s pracovišti tzv. strategických akademických partnerů UK, mezi něž podle aktuální výzvy patří:

    

   UNI Macquarie (Austrálie);

   Vyhlášení výběrového řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní dohody s McGill University, Faculty of Law AR 2024/2025

   Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní dohody s McGill University, Faculty of Law v akademickém roce 2024/2025.

   Právnická fakulta UK má možnost vyslat dva studenty na semestrální pobyt.

   K VŘ je potřeba nahrát do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

   · Životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

   · Motivační dopis

   · Konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář…