Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti

Evidence publikační činnosti

Modul pro evidenci a správu záznamů o publikační činnosti Univerzity Karlovy v Praze OBD 3.0 je součástí Informačního systému UK. Je dostupný on-line všem zaměstnancům UK z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Pro vstup do systému je třeba znát svůj login (číslo pod fotografií na průkazu zaměstnance) a heslo (v CAS – Centrálním autentizačním systému UK).

Službu zajišťuje
Mgr. Jan Šumbera
PF UK - odd. pro vědu, výzkum a edici, č. dveří 121
tel.: 221 005 384

HLÁŠENÍ O PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Ukládat údaje o publikacích je možné po celý rok. Záznamy publikací zadávejte přímo do systému OBD 3.0. Kontrolujte, zda již vaše publikace v systému není!

Termín vykazování za rok 2021: nejpozději do 28. 2. 2023


Související odkazy
Opatření děkana č. 15/2015
Veřejný vyhledávač publikační činnosti UK
Návody pro práci s aplikací OBD
Typy průkazů Univerzity Karlovy
Získání hesla v CAS