Evaluace vědecké činnosti

Evaluace vědecké činnosti

  • Zásady hodnocení akademických pracovníků za vědeckou činnost schválené Vědeckou radou PF UK 11. 6. 2015 naleznete zde.
Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111