SVOČ

 

Vyhlášení XI. ročníku soutěže SVOČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ke dni 14. prosince 2017 vyhlašuje Rada SVOČ XI. ročník Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

 

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2017/2018.
Vybrané oceněné práce budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci, která proběhne ve druhé polovině roku 2018 v Olomouci.
Termíny XI. ročníku SVOČ na PF UK:
  • přihlášení do soutěže od 14. 12. 2017 do 12. 3. 2018
  • odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2018
  • ústní obhajoby soutěžních prací od 2. 5. 2017 do 15. 6. 2018
Zmeškání lhůty pro odevzdání soutěžní práce nelze prominout!
Ocenění v rámci každé oborové sekce v XI. ročníku SVOČ na PF UK:
První cena:
peněžní odměna 8.000,- Kč a věcná odměna
Druhá cena:
peněžní odměna 6.000,- Kč a věcná odměna
Třetí cena:
peněžní odměna 4.000,- Kč a věcná odměna
 

Přihlášení do soutěže:

Soutěžící se do soutěže přihlašuje protřednictvím online přihlašovacího formuláře dostupného zde.

Odevzdání soutěžní práce:
V tištěné a elektronické formě,
v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ v jednom exempláři, svázanou,
v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX, RTF na adresu svoc @ prf.cuni.cz
(Příjmení soutěžícího_SVOC2018_Prace.docx, bez diakritiky)
(Příjmení soutěžícího_SVOC2018_Anotace.docx, bez diakritiky).
Soutěžní práce může být napsána na libovolné téma, za předpokladu splnění požadavku uvedeného v bodu 4.1. Pravidel soutěže SVOČ na PF UK.

 

Pravidla soutěže ke stažení zde.

 


Témata navrhovaná pro XI. ročník soutěže SVOČ jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty) a externími partnery soutěže:

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.

 

Témata budou průběžně doplňována.

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111