SVOČ

SVOČ

 

 

XII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2018/2019.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2019 na PF ZČU v Plzni.

Termíny XII. ročníku SVOČ na PF UK:
 

  • přihlášení do soutěže od 3. 12. 2018 do 15. 3. 2019
  • odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2019 (lhůtu nelze prodloužit!) 
  • konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích) 

od 6. 5. 2019 do 14. 6. 2019

 

Ocenění v rámci každé oborové sekce v XII. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna 

 

Přihlášení do soutěže:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUohoyDemb78lCmCnuwNeHVFtUMFBXQVMwQ08yNjJBNUYzUllLMldJQ0dJRy4u
 

 

Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):

  • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
  • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc@prf.cuni.cz 

(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2018_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2018_Anotace.doc).

 

Externími sponzory XII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:

  • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP 
     
  • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další

 

Více informací včetně pravidel soutěže na adrese: 
http://svoc.prf.cuni.cz/

 

Dokumenty ke stažení: 

SVOČ pravidla 2019

SVOČ titulní strana

SVOČ Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

 

 

Témata navrhovaná pro XII. ročník soutěže SVOČ

jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty)

a externími partnery soutěže:

 

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma
či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.

 

Témata budou průběžně doplňována.

Katedra politologie a sociologie

Katedra evropského práva

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Katedra národního hospodářství

Katedra finančního práva a finanční vědy

Centrum právních dovedností

Katedra teorie práva a právních učení

 

Témata pro XII. ročník SVOČ vyhlášená MF ČR