SVOČ

 
XII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.
Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.
Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2018/2019.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2019 na PF ZČU v Plzni.
Termíny XII. ročníku SVOČ na PF UK:

  • přihlášení do soutěže od 3. 12. 2018 do 15. 3. 2019
  • odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2019 (lhůtu nelze prodloužit!) 
  • konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích) 

od 6. 5. 2019 do 14. 6. 2019

 
Ocenění v rámci každé oborové sekce v XII. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna 

 
Přihlášení do soutěže:
 
Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):
  • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
  • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc @ prf.cuni.cz 
(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2018_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2018_Anotace.doc).
 
Externími sponzory XII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:
  • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP 

  • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další
 
Více informací včetně pravidel soutěže na adrese: 
http://svoc.prf.cuni.cz/
 
Dokumenty ke stažení: 
 

 


Témata navrhovaná pro XII. ročník soutěže SVOČ

jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty)

a externími partnery soutěže:


Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma
či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.

 

Témata budou průběžně doplňována.

 
 
Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111