SVOČ (akademický rok 2021/22)

SVOČ (akademický rok 2021/22)

XV. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK

Rada SVOČ vyhlásila ke dni 13. prosince 2021 XV. ročník soutěže SVOČ na PF UK s následujícím harmonogramem:

  • Přihlašování do soutěže od 13. 12. 2021 do 20. 4. 2022, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na tomto odkazu    
  • Přihláška musí být odevzdána nejpozději spolu se soutěžní prací.
  • Odevzdání prací do 20. 4. 2022 24:00, a to elektronicky na adresu soutěže svoc@prf.cuni.cz (formát DOC, DOCX či RTF). Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!
  • Ústní obhajoby prací před oborovými komisemi od 16. 5. do 17. 6. 2022.
  • Slavnostní vyhlášení soutěže v týdnu od 27. 6. 2022

Odměny v XV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK:
1. místo 10 000 Kč
2. místo  7 500 Kč
3. místo  5 000 Kč


Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu. U studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný předmět SVOČ: profilační modul s hodnotou 4 kreditů.

Pravidla pro XV. ročník soutěže (ak. rok 2021/2022)

Příloha 1 Pravidel - titulní list 21

Příloha 2 Pravidel - čestné prohlášení a souhlas s publikací práce