SVOČ (akademický rok 2020/21)

SVOČ (akademický rok 2020/21)

XIV. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Rada SVOČ vyhlašuje ke dni 16. 12. 2020 XIV. ročník soutěže SVOČ na PF UK (akademický rok 2020/21):

Harmonogram soutěže:

 •  přihlašování do soutěže od 16. 12. 2020 do 30. 4. 2021 (nejpozději současně s odevzdáním práce), a to prostřednictvím elektronického formuláře ZDE
   
 • odevzdání soutěžní práce do 30. 4. 2021 24:00, a to elektronicky na adresu soutěže svoc@prf.cuni.cz (formát DOC, DOCX či RTF) a v tištěné podobě na sekretariát Katedry mezinárodního práva (který slouží jako sekretariát Rady SVOČ). Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!

  V případě nepříznivé epidemiologické situace může předseda Rady SVOČ rozhodnout o odevzdávání práce pouze v elektronické formě s tím, že v tištěné podobě soutěžící práci buď pošlou, nebo přinesou na ústní obhajobu.
   
 • ústní obhajoby prací před oborovými komisemi od 17. 5. 2021 do 18. 6. 2021
   
 • slavnostní vyhlášení: druhá polovina června 2021 (bude upřesněno)


Odměny spojené s umístěním v soutěži:

 1. místo             9 000 Kč
 2. místo             7 000 Kč
 3. místo             5 000 Kč

 

V rámci sekce občanského práva SVOČ bude za podpory advokátní kanceláře KŠD předána také zvláštní cena prof. Švestky s finančním oceněním 10 000 Kč.
Vzhledem ke specializaci prof. Švestky budou vítány zejména práce zaměřené na téma civilních deliktů.

cena

Jiří Švestka (19. ledna 1930 – 9. března 2019) byl český právník a odborník na občanské právo.
V roce 1953 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které po roce justiční praxe začal vědecky působit. Roku 1964 se zde habilitoval, roku 1982 se stal doktorem věd a profesuru občanského práva získal v roce 1985. Odborně se věnoval celému občanskému právu, nejvýznamněji ale zasáhl do oblastí práva na ochranu osobnosti a odpovědnosti za škodu.

 

Dokumenty ke stažení: 

Pravidla SVOČ

Titulní strana SVOČ

Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

Navrhovaná témata XIV. ročníku SVOČ (ak. rok 2020 – 2021)