SVOČ

SVOČ

XIII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2019/2020.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2020 na na PF UK Bratislava.

Termíny XIII. ročníku SVOČ na PF UK:
 

 • Přihlášení do soutěže od 16. 12. 2019 do 16. 3. 2020
   
 • Odevzdání soutěžních prací do 16. 4. 2020 /elektronicky/.
   
 • V tištěné formě nejpozději do 17. 4. 2020 v kanceláři č. 24./lhůtu nelze prodloužit!/
   
 • Konání studentské vědecké konference (a v jejím rámci i ústních obhajob soutěžních prací v jednotlivých sekcích)
  od 4. 5. 2020 do 17. 6. 2020

 

Ocenění v rámci každé oborové sekce v XIII. ročníku SVOČ na PF UK:


1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna 

 

Přihlášení do soutěže:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na https://forms.office.com/

Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):

 • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
 • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc@prf.cuni.cz 

(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2020_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2020_Anotace.doc).

 

Externími sponzory XIII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:

 • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP 
   
 • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další

 

Dokumenty ke stažení: 

Pravidla SVOČ

Termíny SVOČ

Titulní strana SVOČ

Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

 

 

Témata navrhovaná pro XIII. ročník soutěže SVOČ

jednotlivými katedrami a ústavy PF UK (s doporučenými konzultanty)

a externími partnery soutěže:

 

Témata pro XIII. ročník SVOČ

 

Bez ohledu na vypsaná témata si soutěžící může vždy zvolit vlastní téma
či vybrat jiného konzultanta soutěžní práce.

 

Témata budou průběžně doplňována.