SVOČ

SVOČ

XIII. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Ústní obhajoby prací proběhnou v rámci studentské vědecké konference v letním semestru akademického roku 2019/2020.
Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2020 na na PF UK Bratislava.

 

XIII. ročník SVOČ – AKTUÁLNĚ

Vzhledem k mimořádné situaci způsobené epidemií COVID-19 rozhodla Rada SVOČ hlasováním per rollam:

1. O posunutí lhůty pro odevzdání práce v soutěži SVOČ na termín 30. 4. 2020 24:00.

Soutěžní práce se odevzdává výlučně v elektronické podobě na adresu svoc@prf.cuni.cz 

2. O posunutí lhůty pro přihlášení do soutěže SVOČ na termín 30. 4. 2020 24:00 (podat přihlášku do soutěže je tedy možné současně s odevzdáním práce).

Přihlášku je třeba podat elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného zde. 
 

 

Pravidla pro XIII. ročník najdete zde: SVOČ Pravidla

Seznam zatím vyhlášených témat najdete zde: Témata pro XIII. ročník SVOČ  

 

 

Ocenění v rámci každé oborové sekce v XIII. ročníku SVOČ na PF UK:

1. místo – peněžní odměna 8 000,- Kč a věcná odměna

2. místo – peněžní odměna 6 000,- Kč a věcná odměna

3. místo – peněžní odměna 4 000,- Kč a věcná odměna 


Přihlášení do soutěže:

Prostřednictvím elektronické přihlášky na https://forms.office.com/

Odevzdání soutěžní práce (v tištěné i elektronické formě):

  • v tištěné formě na sekretariát Rady SVOČ (místnost č. 24, přízemí) v jednom exempláři, svázanou
  • v elektronické formě (spolu s anotací práce) ve formátu DOC, DOCX nebo RTF na adresu: svoc@prf.cuni.cz 

(názvy souborů: Prijmeni souteziciho_SVOC2020_Prace.doc, Prijmenisouteziciho_SVOC2020_Anotace.doc).

 

Externími sponzory XIII. ročníku soutěže SVOČ na PF UK jsou:

  • advokátní kancelář Dentons Europe CS LLP
  • společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. a další
  • advokátní kancelář KŠD

 

Dokumenty ke stažení: 

Pravidla SVOČ

Termíny SVOČ

Titulní strana SVOČ

Čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

Témata navrhovaná pro XIII. ročník soutěže SVOČ jednotlivými katedrami a ústavy PF UK
(s doporučenými konzultanty) a externími partnery soutěže:

Témata pro XIII. ročník SVOČ

 

---------------------------------------------

V rámci sekce občanského práva SVOČ budou letos za podpory advokátní kanceláře KŠD předány dvě zvláštní ceny prof. Švestky. Vzhledem ke specializaci prof. Švestky budou vítány zejména práce zaměřené na téma civilních deliktů.

Vybrané práce budou oceněny peněžní odměnou 10 000,- 

cena