Sportovní právo

Kurzy ve specializaci:

 

I. Úvod do problematiky sportovního práva
II. Smlouvy ve sportu
III. Právní regulace dopingu
IV. Spolkové právo a sport
V. Sport a právo Evropské unie
VI. Právní odpovědnost v oblasti sportu
VII. Sport a marketing
VIII. Právo a sportovní příznivci
IX. Daně a sport
X. Rozhodování sporů v oblasti sportu
 

 

(Změna vyhrazena)
 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111