Odkazy

Odkazy

Bibliografické citace
Citation Linker UK – lze zadat citaci dokumentu, SFX server vyhledá odkaz na plný text, odkaz na záznam v katalogu v některé z knihoven UK a nabídne odkazy na další služby relevantní k požadovanému dokumentu
ERIH
Hledání v bibliografii UK (1995-2011)
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaV) – informace o výzkumných záměrech, grantech, projektech a výsledcích výzkumů podporovaných z veřejných prostředků
Journal Citation Reports (součást Web of Knowledge) – přímý přístup
Journal Citation Reports (součást Web of Knowledge) – vzdálený přístup
Návod k vyhledávání v databázi Journal Citation Reports
Ochrana osobních údajů databází CEP, CEZ a RIV
Personální identifikátory ORCID
Scopus – přímý přístup
Scopus – vzdálený přístup
Veřejný vyhledávač publikační činnosti UK
Výzkum a vývoj v ČR
Web of Science – přímý přístup
Web of Science – vzdálený přístup