Kurzovné

Kurzovné

Kurzovné za program LL.M. je stanoveno na 40.000,- Kč za každý semestr (celkem 3 semestry programu).

Po podání přihlášky (spojené s úhradou nevratného poplatku za podání přihlášky – viz sekce Podmínky pro přijetí a lhůta pro přihlášky a vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je požadována úhrada kurzovného na následující účet:

85738011/0100 (do zprávy pro příjemce prosíme o uvedení Vašeho celého jména a výrazu „LLM“, variabilní symbol: 102), a to za podmínek níže stanovených.


Po vyrozumění o přijetí do programu LL.M. je nutné uhradit platbu kurzovného dle tohoto harmonogramu:

- Platba za první dva semestry programu LL.M. (tj. 2x 40.000,- Kč) nejpozději do 30.9.2021;
- Platba za zbývající třetí semestr programu LL.M. ( tj. 1x 40.000,- Kč) nejpozději do 20.9.2022.