Kurzy pro veřejnost Juridikum

Kurzy pro veřejnost - Juridikum

Referát pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM Vám nabízí kurzy a semináře zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.

Nabídka vychází z dlouholetých zkušeností, které má JURIDIKUM s přípravou, organizací a uskutečňováním kurzů. Jejich cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky právní vědy, rozšířit a prohloubit znalosti v jednotlivých právních odvětvích, získat dovednosti pro praktické uplatnění vědomostí v praxi. Nabízené kurzy jsou důležitou součástí prohlubování kvalifikace a odborné specializace v různých povoláních. Jsou určeny pro úředníky státní správy a úředníky územních samosprávných celků, pro advokáty, soudce, státní zástupce, daňové poradce, soudní tlumočníky,exekutory, zaměstnance soukromých firem, medií, neziskových organizací i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

JURIDIKUM nabízí široké spektrum přednášených témat, a též různou délku kurzů - dlouhodobé (jednosemestrální nebo dvousemestrální) i krátkodobé kurzy (jednodenní, dvoudenní).Některé kurzy jsou pořádány formou modulů, tzn, že je vypsán kurz na určité širší téma a přednášky (moduly) pokrývají jednotlivá dílčí témata. Posluchači se mohou přihlásit pouze na ty přednášky, které vyhovují jejich požadavkům a jsou pro ně přínosem. Přihlášení na všechny moduly je pak cenově zvýhodněno. Podle individuálních potřeb a požadavků lze objednat a uspořádat i speciálně zaměřené kurzy.

Výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými odborníky z řad učitelů Právnické fakulty UK, případně též předními odborníky z právní praxe. Úspěšní účastníci kurzů obdrží osvědčení nebo potvrzení o absolvování kurzu.

Můžeme Vás ujistit, že budeme potěšeni Vaším zájmem o získání, doplnění a rozšíření právních znalostí. Rádi Vám při výběru kurzu poradíme, případně poskytneme i další informace, pokud jste je v této nabídce nenalezli.

Těšíme se na setkání s Vámi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání

a

referentky JURIDIKA
Ivana Straková a Danuše Kučírková

Aktuality