Juridikum

JURIDIKUM – Právnická fakulta UK Praha – přízemí č. dveří 35

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
pí. Ivana Straková 221 005 504
pí. Danuše Kučírková 221 005 503
 
E-mail:
 
Fax:
221 005 577

 

Mapa

 

Ústav pro další vzdělávání právníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy JURIDIKUM Vámnabízí kurzy a semináře zaměřené na aktuální právní problematiku a změny v právním řádu.
 
Nabídka vychází z dlouholetých zkušeností, které má JURIDIKUM s přípravou, organizací a uskutečňováním kurzů. Jejich cílem je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky právní vědy, rozšířit a prohloubit znalosti v jednotlivých právních odvětvích, získat dovednosti pro praktické uplatnění vědomostí v praxi. Nabízené kurzy jsou důležitou součástí prohlubování kvalifikace a odborné specializace v různých povoláních. Jsou určeny pro úředníky státní správy a úředníky územních samosprávných celků, pro advokáty, soudce, státní zástupce, daňové poradce, exekutory, zaměstnance soukromých firem, neziskových organizací i pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.
 
JURIDIKUM nabízí široké spektrum přednášených témat, a též různou délku kurzů - dlouhodobé (jednosemestrální nebo dvousemestrální) i krátkodobé kurzy (jednodenní, dvoudenní). Podle individuálních potřeb a požadavků lze objednat a uspořádat i speciálně zaměřené kurzy.
 
Výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými odborníky z řad učitelů Právnické fakulty UK, případně též předními odborníky z právní praxe. Úspěšní účastníci kurzů obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
 
Můžeme Vás ujistit, že budeme potěšeni Vaším zájmem o získání, doplnění a rozšíření právních znalostí. Rádi Vám při výběru kurzu poradíme, případně poskytneme i další informace, pokud jste je v této nabídce nenalezli.
 
Těšíme se na setkání s Vámi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
 
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání
 
a
 
referentky JURIDIKA
Ivana Straková a Danuše Kučírková

 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111