Dokumenty

 

Opatření rektora č. 28/2016 - zavedení personálních identifikátorů pro jednoznačnou identifikaci autora publikovaného výsledku na Univerzitě Karlově
Opatření děkana č. 7/2016 - využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na Právnické fakultě UK
Opatření rektora č. 31/2017 - Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná Metodika M17+)

Druhy výsledků M17+ 

Seznam indexovaných časopisů Web of Science - platných v roce 2017

Seznam indexovaných časopisů Scopus - platných v roce 2017

Seznam indexovaných časopisů ERIH PLUS - platných v roce 2017
Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice - platný v roce 2015

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111