Detail člověka URL

JUDr. Jan Grinc, Ph.D.

Profile picture for user 35343217

Katedra ústavního práva

Aktuální oblast odborného zájmu

  • ústavněprávní aspekty evropské integrace a její dopady na stát
  • parlamenty a parlamentarismus
  • zásada subsidiarity
  • promítnutí základních práv do sekundárního práva EU
  • judikatura Ústavního soudu k soukromoprávním otázkám
  • kompetenční spory
  • politické strany

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2010

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

2014-dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

asistent

2012-dosud

Kancelář Senátu

Odborný poradce Výboru pro záležitosti Evropské unie

2010-2011

ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.

Advokátní koncipient

 Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Ústavní právo I.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Ústavní právo II.

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Státověda

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Proměny státnosti v procesu evropeizace

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Aktuální otázky ústavního práva (vědecký seminář prof. Pavlíčka)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

The Introduction to Czech Constitutional Law (Erasmus course)

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2012-dosud

Výzkumné centrum pro lidská práva

UNCE 204006

Univerzita Karlova

Student doktorského studijního programu

2012-2014

Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn

GAP408/12/1255

Grantová agentura ČR

Člen řešitelského týmu

 

 Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2015-dosud

Pracovní komise pro veřejné právo IV – evropské právo

Legislativní rada vlády

člen

 
Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglický

aktivně

německý

aktivně