Detail člověka URL

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

Aktuální oblast odborného zájmu

  • právo EU
  • prostor svobody, bezpečnosti a práva EU
  • hospodářská a měnová unie EU
  • právní systémy Dálného východu

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

Rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

překladatelství a tlumočnictví

1985

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

1986

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

sinologie a orientalistika

1989

Ecole normale supérieure, Paříž

 

moderní filologie

1985

Pekingská univerzita, Peking

Právnická fakulta

právo

1988

University of Virginia

Právnická fakulta

právo

1991

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

Název kvalifikační práce (jen Doc.)

Prof.

evropské právo

Univerzita Karlova

2006

 

Doc.

evropské právo

Univerzita Karlova

2003

Právní základy evropské měnové unie

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

Rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

PhDr.

překladatelství a tlumočnictví

Univerzita Karlova- filozofická fakulta

1985

 

JUDr.

právo

Univerzita Karlova – právnická fakulta

1986

 

PhDr.

sinologie a orientalistika

Univerzita Karlova-filozofická fakulta

1989

 

CSc.

teorie státu a práva

Československá akademie věd

1989

Ústavněprávní teorie a praxe při využívání zahraničního kapitálu v ČLR

DrSc.

obchodní právo a finanční právo

Akademie věd ČR

2001

Evropský systém ochrany bankovního klienta

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1989 - 1990

Ústav státu a práva ČSAV

vědecký pracovník

1,0

1990 - 1992

Ministerstvo zahraničních věcí ČSFR

ministerský rada

1,0

1992 - 1995

Mise ČR při EU Brusel

velvyslanecký tajemník

1,0

1995 - 2002

Komerční banka, a.s.

poradce pro EU

1,0

1998 - 2002

Právnická fakulta UK

odborný asistent

0,5

2003 - 2006

Právnická fakulta UK

docent

1,0

2006/ dosud

Právnická fakulta UK

profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Evropské právo

garant

Právnická fakulta UK

Úvod do čínského práva

garant

Právnická fakulta UK

Evropské právo procesní

garant

Právnická fakulta UK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2006 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

hlavní řešitel

2012

Tvorba nového předmětu „Evropské právo procesní“

1266/2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

řešitel

2012/2016

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK 06

Univerzita Karlova

koordinátor

2011

Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných omezení pro nové členské státy

SVV 2011/262 405

Univerzita Karlova

spoluřešitel

2017/dosud Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání Progres Q02 Univerzita Karlova koordinátor
2018/dosud Pražské centrum pro výzkum míru UNCE/HUM/028 Univerzita Karlova seniorní řešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2013

University of Minnesota

USA

15 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2012

University of Arizona

USA

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2011

Brigham Young University

USA

20 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2011

University of Otago

Nový Zéland

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2010

McGill University

Kanada

15 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2009

Wasseda University

Japonsko

20 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2008

University of Queensland

Austrálie

30 dnů

studijní pobyt + invited speaker

2015 Gonzaga University USA 15 dnů studijní pobyt + invited speaker
2016 Pekingská univerzita ČLR 15 dnů studijní pobyt + invited speaker
2017 Soochow Univerzity Tchaj-wan 15 dnů studijní pobyt + invited speaker

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2006/dosud

Vědecká rada Právnické fakulty

Univerzita Karlova/ČR

člen

2007/dosud

Grémium pro vědecký titul „doktor věd“

Akademie věd ČR/ČR

člen

2007 - 2010

Oborová rada společenských věd GA UUK

Univerzita Karlova/ČR

předseda

2007 - 20110

Grantová rada GA UK

Univerzita Karlova/ČR

člen

2011/dosud

London Research Institute Oxford – Cambridge

Spojené Království

člen

2014/dosud

Oborová rada pro doktorský studijní program teoretické právní vědy

Univerzita Karlova/ČR

člen

2014/dosud Dozorčí rada Grantové agentury Univerzita Karlova/ČR člen
2016/dosud Rada česko-čínského centra Univerzita Karlova/ČR místopředseda

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

1996 - 2002

Komise pro evropskou integraci

Česká bankovní asociace/ČR

předseda

2000/dosud

Vědecké grémium

Česká bankovní asociace/ČR

člen

2010/dosud

Etický výbor

Česká bankovní asociace/ČR

člen

2000/dosud

Redakční rada čas. „Právník“

Akademie věd ČR

člen

2006/dosud

Redakční rada čas. „Acta Universitatis Carolinae - Iuridica

Univerzita Karlova /ČR

člen

2011/dosud

Redakční rada čas. „The Lawyer Quarterly“

Akademie věd ČR

předseda

2014/dosud

Redakční rada čas. „Jurisprudence“

Univerzita Karlova /ČR

člen

 

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Recent development in EU Law

seminář

Soul/Jižní Korea

2014

Crisis of EU Economic and Monetary Union and its Solution

The XIXth International Congress of Comparative Law

kongres

Vídeň/Rakousko

2014

Limitations on Government Debt and Public Deficit in the EU

Seminář Evropského parlamentu

seminář

Lucemburk/Lucembursko

2011

Dvacet let české terminologie evropského práva

The XVIIIth International Congress of Comparative Law

kongres

Washington D.C./USA

2010

La culture juridique et l’acculturation du droit – le cas tchèque

EU諸国刑事法の収斂

konference

Kobe/Japonsko

2009

Approximation of Criminal Law among EU Member States

Oxford Round Table

kulatý stůl

Oxford/Spojené království

2008

Rule of Law: Core Principle of Europeanisation of Criminal Law

La relance de l´Union européenne Perspectives françaises et tchèques

konference

Paříž/Francie

2008

La question des élargissements de l´Union Européenne

Thematic Congress of International academy of comparative law kongres Montevideo/Uruguay 2016 Enforcement and Effectiveness in Public Law

 

Organizace konferencí

Název akce

Místo/stát konání

Rok konání

Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času

Praha/ČR

2013

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

Praha/ČR

2013

La relance de l´Union européenne Perspectives françaises et tchèques

Paříž/Francie

2008

Nové jevy v právu na počátku 21. století

Praha/ČR

2008

European Law and National Criminal Legislation

Lublaň/Slovinsko

2007

La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas

Santiago de Compostela/Španělsko

2006

Menschenrechte im europäischen Strafrecht

Würzburg/Německo

2006

Soukromé a veřejné v soudobém právu Praha/ČR 2016

 

Ocenění

Název ocenění

Instituce

Rok udělení

Österreichische Ehrenkreukz für Wissenschaft und Kunst Spolkový prezident Rakouské republiky 2015
Cena za přínos pro rozvoj vědy v oboru evropské právo Česká asociace pro evropská studia 2014

Pamětní medaile Právnické fakulty UK

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

2013

Zvláštní uznáním ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2010

Cena Bedřicha Hrozného Rektor UK 2017
Cena Miroslava Ivanova Společnost E. E. Kirsche 2017
Stříbrná medaile UK Rektor UK 2018

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

čínština

aktivně

francouzština

aktivně

němčina

aktivně

ruština

aktivně

latina

aktivně

italština

pasivně

španělština

pasivně