Detail člověka URL

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Profile picture for user 59268885

Telefon: +420221005311

Katedra správního práva a správní vědy

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

  • Veřejná správa
  • Správní právo
     

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova v Praze

Právnická fakulta

právo

1976

Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova v Praze

1995

Veřejná správa a správní právo ve vývoji

Prof.

Správní právo a správní věda

Univerzita Karlova v Praze

2007

 

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Správní právo

Univerzita Karlova v Praze

1979

CSc.

Správní právo

ČSAV – Ústav státu a práva

1983

 

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

Od 1977 do 1982

ČSAV – Ústav státu a práva

Vědecký aspirant

1,0

Od 1983 do 1989

ČSAV – Ústav státu a práva

Vědecký pracovník

1,0

Od 1989 do 1994

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Odborný asistent

1,0

Od 1995 do 2006

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Docent

1,0

Od 2007 dosud

Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta

Profesor

1,0

 

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Veřejná správa - činnost a organizace (správní věda)

garant

Právnická fakulta UK

Správní právo I

vyučující

Právnická fakulta UK

Správní právo II

vyučující

Právnická fakulta UK

Správní právo III

vyučující

Právnická fakulta UK

Administrative Law I

garant

Právnická fakulta UK

Administrative Law II

garant

Právnická fakulta UK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

1998 - 2000

Sbližování českého a evropského práva

MSM 112200001

MŠMT ČR

Hlavní řešitel

2001 -2002

Reforma českého právního řádu se zřetelem k právu EU

MSM 112200004

MŠMT ČR

Hlavní spoluřešitel

2006 -2010

Ochrana práv v oblasti veřejné správy

MSM 21620804

MŠMT ČR

Člen řešitelského týmu

2012 - dosud

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

P06

UK

Člen řešitelského týmu

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

Od 2008 dosud

vědecká rada

Právnická fakulta UK v Praze

člen

 

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2000 - 2003

Groupe de Prospective „Cohesion policy after 2006“

Evropská komise

člen

2001 - 2010

Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-government

Rada Evropy

člen

 

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

latinský

pasivně

ruský

aktivně

anglický

aktivně