Zápis do vyššího ročníku začne 1. 6. 2019

Zápis do vyššího ročníku začne 1. 6. 2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

ráda bych Vás informovala, že zápis do druhého a vyšších ročníků studia, který proběhne elektronickou formou, bude zahájen již 1. června ve 12:00 a potrvá do 27. září 2019 (10:00).

I v tomto akademickém roce bude platit, že studenti, kteří se nezapíší do vyššího ročníku, nebudou mít možnost zapisovat si předměty do rozvrhu v zimním semestru 2019/2020 (do doby než se zapíší). Zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr však tentokrát proběhne již 24. 9. 2019 v 19:00, tedy ještě před ukončením termínu pro zápis do vyššího ročníku. Z toho plyne, že pokud nesplníte podmínky pro zápis do vyššího ročníku a nestihnete do 24. 9. 2019 být zapsáni do vyššího ročníku, nebudete mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu, ale až poté, kdy se do vyššího ročníku zapíšete. (Termín zahájení zápisu předmětů 24. 9. plyne z požadavku, aby byl dne 24. 9. 2019 zahájen zápis předmětů pro všechny studenty všech fakult UK).

Podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia jsou stanoveny v opatření děkana č. 7/2015 (dále jen Opatření), které je dostupné pod tímto odkazem. Níže uvedené informace tak vycházejí především z tohoto opatření, jsou však strukturovány tak, aby Vám co nejvíce pomohly zorientovat se v nových pravidlech pro zápis do vyššího ročníku. 

Studenti, kteří splnili podmínky pro konání poslední státní závěrečné zkoušky "uzavřené studium" se již do vyššího ročníku nezapisují!
  Jaké podmínky je třeba splnit pro zápis do vyššího ročníku?

K tomu, abyste se mohl(a) zapsat do dalšího ročníku, je třeba, abyste především splňoval(a) podmínky pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, tj. zejména v čl. 3 a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen POS).

Pro studenty studující podle plánu HPRAVO5 zde. Pro studenty studující podle plánu HPRAVO2017 zde.

 

Podrobné informace k zápisu do dalšího ročníku naleznete zde

Další informace, které se týkají otázek, jako jsou:

• Jak se započítávají kredity za povinně volitelné předměty (PVP)?
• Je vůbec nutné k úspěšnému ukončení studia absolvovat nějaký volitelný předmět (VP)?
• Co se stane, když není úspěšně absolvován již jednou závazně zapsaný PVP?
• Proč jsou z hlediska „kreditů“ výhodnější PVP před VP?

naleznete v části magisterské studium, v sekci „Často kladené dotazy“.
 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s ohledem na zahájení zápisu předmětů dne 24. 9. 2019 Vám všem doporučuji, abyste zápis do vyššího ročníku neodkládali a provedli jej pokud možno co nejdříve v okamžiku, kdy pro to splníte podmínky. Včasným podáním žádosti o zápis do vyššího ročníku vytvoříte sobě i studijnímu oddělení dostatečnou časovou rezervu pro vyřešení případných problémů.

Děkuji. 

S pozdravem

Marta Chromá