Základní informace k průběhu distanční výuky pro vyučující

Základní informace k průběhu distanční výuky pro vyučující

Základní informace k průběhu distanční výuky pro vyučující

V zimním semestru 2020/2021 bude nejméně po dobu několika týdnů probíhat výuka na fakultě v distanční podobě. Níže naleznete základní informace pro přístup k nástrojům, které jsou pro distanční výuku fakultou podporovány, a také doporučení, na koho se v případě potíží obrátit.

Výběr konkrétního nástroje je čistě na vyučujícím konkrétního předmětu. Pokud stojíte před rozhodnutím, na jaké platformě svou výuku realizovat, doporučujeme v takové situaci využít zkušeností kolegů, případně si nechat poradit od koordinátora e-learningu na vašem pracovišti.

V případě jakékoliv nejasnosti nebo zjištění nepravdivosti zde uvedených informací neváhejte kontaktovat skupinu pro e-learning na PF UK na e-mailové adrese e-learning@prf.cuni.cz.

 

Aplikace pro online výuku

Právnická fakulta UK k vedení distanční výuky podporuje platformy MS Teams a Zoom. Pro sdílení materiálů se studenty, zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby k nim je obecně doporučená fakultní instalace systému Moodle. Zvukové a video záznamy většího objemu je možné umisťovat do prostředí OneDrive v rámci fakultních Office 365. Základní komunikaci se studenty je možno vést pomoci e-mailu a Studijního informačního systému (SIS).

!!! Fakultní rozcestník směřující k různým a manuálům a doporučení k využívání nástrojů online výuky naleznete zde.

Ty nejzákladnější informace pak naleznete níže v textu na této stránce.
 
Fakulta v září letošního roku zveřejnila na svém webu pravidla, podle kterých je výuka v zimním semestru organizována (naleznete zde). Přestože pravidla byla vydána ještě před zákazem prezenční výuky, s variantou online podzimu již ale přímo počítají a zůstávají tak nadále použitelná. Stejně jako na jaře pokyny dávají určitou míru flexibility, aby si jednotliví garanti a vyučující předmětů mohli zvolit takový způsob, který jim nejlépe vyhovuje. Na rozdíl od jara je však tentokrát definován minimální standard, který musí být ve všech předmětech zajištěn.

Z hlediska sjednocení místa pro informování studentů o způsobech vedení distanční výuky bylo dále upřesněno, že tyto informace budou obsaženy u všech předmětů vyučovaných v současném zimním semestru v SIS v kolonce Metody výuky. Pokud tyto informace u svého předmětu zveřejněné dosud nemáte, učiňte tak ve spolupráci s tajemníkem svého pracoviště.

 

Mailová schránka

Pro základní komunikaci se studenty (např. informování o změně času konání webináře či konkrétním linku na místo jeho konání) je zde e-mail. Hromadný e-mail všem studentům zapsaným na seminář můžete nejsnáze rozeslat skrze SIS. Pokud se na Vás obrátí student s problémem, že mu zprávy z tohoto kanálu nechodí, je třeba ho instruovat, aby si zkontroloval, zda má v SIS uvedenou správnou a aktuální e-mailovou schránku. Stejně tak je podstatné, aby měl svůj aktuální e-mail uvedený v SIS i na webu fakulty vyučující.

Pro přístup k návodu na zasílání hromadných e-mailů ze SIS odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.1.1.

 

MS Teams

  • Aplikaci MS Teams je možné používat pomocí aplikace v počítači, na telefonu nebo v rozhraní webového prohlížeče (aplikace je ke stažení zde).
     
  • Pro přihlášení do MS Teams použijte jako přihlašovací jméno e-mail ve formátu cisloosoby@cuni.cz (osobní číslo naleznete pod fotkou na ITICu) a heslo, které je stejné jako máte v SIS.

Zde je nutné upozornit, že veškeré informace ohledně změn/zápisu v prostředí MS Teams nechodí na e-mail, který mají studenti nastavený v SIS, ale na e-mailovou schránku zřízenou jako součást balíčku programů Office 365 (jedná se o součást balíčku, kde je i MS Teams pro studenty a zaměstnance UK včetně oné jiné e-mailové schránky), která je formátu čísloosoby@o365.cuni.cz. Pokud studenti tento e-mail nevyužívají, doporučujeme je požádat o nastavení přeposílání došlé pošty z této schránky na některou, kterou pravidelně sledují, tak aby došlo k zamezení případných obtíží při fungování na MS Teams.

Přeposílání je možné si upravit po otevření Outlooku, kde se přeposílání nastavuje přes Nastavení (ozubené kolečko)  Zobrazit všechna nastavení Outlook  Přeposílání.

Pro více informací ohledně využívání a možnostech platformy MS Teams odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.2.1.

 

Zoom

Aplikaci Zoom je možné používat stejně jako MS Teams v počítači, v telefonu nebo v rozhraní webové prohlížeče (aplikace je ke stažení zde). Výhodou Zoom při vedení webinářů je zejména to, že můžete na jedné obrazovce vidět více připojených studentů současně. Zoom je na naší fakultě obecně hodnocen jako uživatelsky přívětivější.

Přístup k systému si musí každý vyučující zřídit sám s využitím své e-mailové schránky, kterou na fakultě používá. Univerzita zajišťuje potřebné licence, o jejichž přidělení je možné požádat prostřednictvím formuláře umístěného zde.

Pro více informací ohledně používání odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho bod 1.2.2.

 

Moodle

Pokud pro sdílení materiálů se studenty nedostačují možnosti výše zmíněných nástrojů (např. sdílení souborů v rámci MS Teams, zpřístupnění podkladů k výuce skrze SIS), doporučujeme využít k výuce kurzu v systému Moodle. Každý předmět vyučovaný na fakultě má svůj kurz zřízený, pro jeho využití stačí přihlásit se do systému, kurz studentům zpřístupnit a nahrát do něho studijní materiály. Systém navíc poslouží i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby k nim.

Pro vstup do fakultní instalace systému Moodle, je třeba použít tento odkaz https://moodle.prf.cuni.cz/login/.

Pro přihlášení použijte stejné údaje jako pro při přístupu do fakultního e-mailu. Nepoužívejte osobní číslo, ale svůj alias (část fakultní e-mailové adresy před zavináčem). Podobu svého aliasu naleznete také na https://ldapuser.cuni.cz/ jako položku „Přihlašovací jméno“.

 

OneDrive

Potřebujete-li se studenty sdílet zvukový či video záznam přednášky většího objemu, můžete takový záznam uložit například na svůj síťový disk OneDrive v Office 365. Studentům pak do některé z výše zmíněných platforem, kterou jste pro sdílení materiálů v předmětu využili, umístíte odkaz.

Pro více informací ohledně používání OneDrive, Office 365 a sdílení záznamů výuky odkazujeme na fakultní rozcestník a jeho body 1.1.2, 1.3 a 1.4.2.

 

 

Jak postupovat při řešení některých problémů spojených s distanční výukou na PF UK

 

Jedná se o základní problematiku? (př. neznám své přihlašovací údaje, nevím, který nástroj je pro mé potřeby vhodný)

  • obraťte se na koordinátora e-learningu na svém pracovišti

 

Jedné se problém technického charakteru, příp. mi koordinátor mého pracoviště nedokázal pomoct dostatečně?

  • kontaktujte podporu pro distanční výuku na PF UK na e-learning@prf.cuni.cz. Podpora na tomto e-mailu je schopna reagovat obvykle v horizontu 12 až 36 hodin od položení dotazu

 

Jedná se o problematiku vyžadující řešení na úrovni děkanátu/rektorátu?

 

Přehled koordinátorů e-learningu na jednotlivých pracovištích:

Katedra Jméno email
KEP Michal Říha rihamich@prf.cuni.cz
KFPFV Roman Vybíral vybiralr@prf.cuni.cz
KJ Klára Žytková zytkova@prf.cuni.cz
KMP Milan Lipovský lipovsky@prf.cuni.cz
KNH Jakub Čihák cihakj@prf.cuni.cz
KOP Ondřej Frinta frinta@prf.cuni.cz
KObchP - Mezinárodní právo soukromé Jan Brodec hbrodec@seznam.cz
KObchP - Obchodní právo Petr Tomášek tomasekp@prf.cuni.cz
KPS Jan Hořeňovský jan.horenovsky1412@gmail.com
KPPPSZ Jakub Morávek moravek@prf.cuni.cz
KPŽP Karolina Žákovská zakovska@prf.cuni.cz
KPD - Římské právo Jan Šejdl sejdlj@prf.cuni.cz
KPD - Právní dějiny Lukáš Blažek blazek@prf.cuni.cz
KSPSV Martin Adamec, Dan Burda adamec@prf.cuni.cz, danburda@seznam.cz
KTV Radek Jenček jencek@prf.cuni.cz
KTPPU Viktor Gazda 1Viktor.Gazda@seznam.cz
KTP Marek Dvořák dvorakm@prf.cuni.cz
KÚP Karel Řepa karel.repa.kr@gmail.com
ÚAP David Petrlík petrlikd@prf.cuni.cz
CPD Viktor Hatina hatina@prf.cuni.cz
CZP Martin Šolc solcma@prf.cuni.cz