Začíná platit hybridní model státních zkoušek a hybridní/distanční model obhajob dizertačních prací

Začíná platit hybridní model státních zkoušek a hybridní/distanční model obhajob dizertačních prací

S ohledem na epidemickou situaci a je po projednání v kolegiu děkana od 29. listopadu 2021 aktivován hybridní model státních zkoušek v magisterském programu, státních rigorózních zkoušek a státních doktorských zkoušek a hybridní nebo distanční model obhajob dizertačních prací v souladu s pravidly zkoušení v zimním semestru 2021/2022.


Pravidla pro zkoušení byla zveřejněna 12. 11. 2021 na webu fakulty.