Výjezdní seminář: Pracovní právo a koronavirus

Výjezdní seminář: Pracovní právo a koronavirus

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení si dovoluje pozvat studenty 2.-5. ročníku PF UK na třetí ročník výjezdního semináře z pracovního práva. Zajímá vás, jaké otázky a problémy v pracovním a sociálním právu přinesla koronavirová krize a rádi byste diskutovali o jejich řešení při neformálním setkání s učiteli a ostatními studenty v malebném prostředí Krkonoš? Pak je akce určena právě pro vás.


Podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (9 – 15 normostran) odpovídajícího požadavkům kladeným na odborný text na zadané nebo individuálně vybrané téma a jeho prezentace (cca 20 min) před ostatními účastníky, jakož i účast v diskusi nad ostatními příspěvky.


K vypracovaným článkům a prezentacím autoři dostanou zpětnou vazbu. Autoři, kteří se rozhodnou na svých příspěvcích dále pracovat, se budou moci v zimním semestru přihlásit do nového výběrového předmětu “Letní škola pracovněprávních studií” a v případě úspěšného dokončení příspěvku a jeho přijetí k publikaci ve společné monografii bude jejich píle odměněna i kredity.


V rámci doprovodného programu budeme diskutovat s Šárkou Homfray z Odborového svazu státních orgánů a organizací (ČMKOS) o roli odborů v dnešním pracovním světě a s přednáškou vystoupí i Jan Exner z Katedry evropského práva. Kromě odborného programu nás čeká i horská turistika. Akce bude zahájena ve čtvrtek 10.9. odpoledne a skončí v neděli 14.9. před obědem.


Ubytování bude zajištěno v Horské chatě Světlanka v Rokytnici nad Jizerou (https://www.svetlanka.cz/). Díky štědrému sponzorskému daru společnosti White&Case činí cena ubytování se snídaní 1.400 Kč za celý pobyt. Obědy a večeře je možno zakoupit v restauraci přímo v objektu (ještě řešíme i možnost plné penze za příznivou cenu). Ubytování bude ve sdílených pokojích ve zděné vytápěné budově. Dopravu si účastníci zajistí individuálně (Rokytnice je dobře dostupná z Prahy autem i hromadnou dopravou). Počet účastníků je předběžně omezen na 20 osob.


Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailu tomsej@prf.cuni.cz a v kopii rovněž na svého konzultanta/konzultantku nejpozději do 15.6.2020 spolu s uvedením zvoleného tématu (kromě témat zvolených níže je možno navrhnout i vlastní téma); doporučujeme rovněž sledovat facebookovou stránku události, kde budeme průběžně aktualizovat volná témata: https://www.facebook.com/events/742539429618305/.  Příspěvek je nutno odevzdat konzultantovi do 31.8.2020.


Informace k tématům příspěvků:

Jednotlivé příspěvky by měly reagovat na právní otázky, které vyvolala pandemie koronaviru a s ní spojené zpomalování ekonomiky. Příspěvky by měly kromě popisu právní úpravy nastiňovat i výkladové nejasnosti nebo praktické problémy dané úpravy a obsahovat vlastní názory autora na tuto problematiku. Vzhledem k určitému překryvu některých příspěvků doporučujeme si předem vyjasnit jejich obsahové zaměření s konzultantem.


Konzultant Jakub Tomšej (tomsej@prf.cuni.cz):

1) BOZP v době koronaviru

2) Elektronizace HR dokumentů: nouzové řešení v době social distancingu?

3) Pojem živelní události v pracovním právu

4) Ochrana trvání pracovního poměru – hlavní cíl vládních programů?

5) Koronavirus: pracovní úraz, nemoc z povolání, nebo něco jiného?

6) Odmítnutí práce z důvodu ohrožení zdraví a související problémy

7) Živnostník versus zaměstnanec: kdo je nyní slabší strana?

8) Pracovnělékařské prohlídky v době koronaviru

 

Konzultantka Lucie Matějka Řehořová (lucie.rehorova@seznam.cz):

1) Překážky v práci na straně zaměstnance v době koronaviru

2) Částečná nezaměstnanost

3) Pojem karantény v pracovním právu

4) Ošetřovné v době koronaviru

5) Koronavirus a volný pohyb pracovníků v rámci EU

6) Hromadné propouštění

7) Genderový aspekt koronavirové krize


Konzultant Patrik Stonjek (stonjek.patrik@seznam.cz):

1) Práce z domova / mobilní práce v době koronaviru

2) Překážky v práci na straně zaměstnavatele v době koronaviru

3) Kurzarbeit po česku a jiné vládní program na podporu/ochranu zaměstnanosti

4) Koronavirus a sociální zabezpečení: příležitost k úvahám o změně?

5) Prekérní formy zaměstnávání v době koronaviru

6) Nedodržování ochranných opatření na pracovišti v době koronaviru a možné pracovněprávní následky

7) Platební neschopnost zaměstnavatele (nejen) v době koronaviru


Volbu individuálního tématu si účastník/účastnice semináře může odsouhlasit s kterýmkoli konzultantem/konzultantkou.

 

Partnerem akce je advokátní kancelář White & Case, které děkujeme za přislíbenou podporu.

pozvanka%20vyjsem%202020.pdf

 

Uložit událost do kalendáře