Vyhlášení nového grantového programu START pro studenty doktorských studijních programů na UK - informační seminář pro uchazeče

Vyhlášení nového grantového programu START pro studenty doktorských studijních programů na UK - informační seminář pro uchazeče

Univerzita Karlova nabízí studentům DOKTORSKÉHO studijního programu zapojení do nového vědeckého programu START.

Cílem tohoto programu je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.

Grantový program START je realizován v anglickém jazyce.

Při maximálním počtu řešitelů a maximálním možném úvazku obdrží projekt finanční podporu ve výši 2 395 800 Kč.

Rámcové informace a podmínky soutěže jsou přístupné zde a oficiální výzvu pak najdete pod tímto odkazem: https://cuni.cz/UKEN-1340.html

Termín pro podání návrhů projektů je od 15. září 2020 do 30. října 2020.

Fakultní deadline pro podání návrhů projektů byl stanoven na 14. října 2020.

Oddělení pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do tohoto programu zapojit, informační seminář, který se uskuteční dne 24. září 2020 od 17:00 hod. v místnosti č. 38. 

S ohledem k organizaci semináře je nutné potvrdit svou účast na email: hulmakoi@prf.cuni.cz