Interní grantový program START pro studenty doktorských studijních programů na UK - informační seminář pro uchazeče

Interní grantový program START pro studenty doktorských studijních programů na UK - informační seminář pro uchazeče

 

Univerzita Karlova nabízí studentům DOKTORSKÉHO studijního programu zapojení do nového vědeckého programu START.

Cílem tohoto programu je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.

 

Opatřením rektora č. 19/2020 (https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf)  byly zveřejněny Zásady grantového programu START s počátkem řešení projektů od 1.4.2021 a ukončením 31.3.2023.

Grantový program START je realizován v anglickém jazyce.

Termín pro podání návrhů projektů je od 15.9.2020 do 30.10.2020.

Složení řešitelského týmu - hlavní řešitel a až 4 další řešitelé (studenti UK v doktorském studiu po celou dobu svého zapojení do řešení projektu). Program START prioritně podporuje dvou a vícečlenné řešitelské týmy.

Žádný řešitel nesmí být uveden ve více než jednom návrhu projektu.

Každý řešitelský tým musí mít svého mentora:

  • Mentor je držitelem titulu Ph.D., Th.D., CSc., DrSc. nebo titulu jim na roveň postaveného.
  • Mentor není řešitelem, ani vedoucím projektu.

 

Studentský grant z grantového programu START není možné udělit na téma identické s tématem disertační práce hlavního řešitele ani dalších členů řešitelského týmu. Výstupy studentského grantu je však možné pro disertační práci využít.

Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající 0,5 úvazku.

Další řešitelé mají pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající 0,1–0,5 úvazku.

Při maximálním počtu řešitelů a maximálním možném úvazku obdrží projekt finanční podporu ve výši 2 395 800 Kč/rok.

Podmínkou je, aby každý řešitel s pracovní kapacitou 0,3 a vyšší během realizace projektu absolvoval vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (pracovní stáž, letní škola, výzkumný nebo vzdělávací pobyt) v minimální souhrnné délce 3 měsíce (lze rozložit na více pobytů v minimální délce 3 týdny jeden pobyt).

Celková výše pracovní kapacity jednotlivých řešitelů na UK a plánované pracovní kapacity v rámci grantového projektu nesmí přesáhnout 1,2 úvazku.

Odd. pro vědu a výzkum organizuje pro všechny zájemce, kteří se budou chtít do tohoto programu zapojit, informační seminář, který se uskuteční dne 25.6.2020 od 14:00 hod. v učebně č. 319.

S ohledem k organizaci semináře je nutné potvrdit svou účast na email: hulmakoi@prf.cuni.cz