Volby ZO VOS na PF UK

Volby ZO VOS na PF UK

Vážení členové ZO VOS na PF UK,

dovoluji si vás informovat, že výbor ZO VOS vyhlašuje volby v souvislosti s konáním  výroční členské schůze pozvánku jste obdrželi. Návrhy kandidátů do výboru a kontrolní komise prosím zasílejte na e-mailovou adresu: salac@prf.cuni.cza to v době od pondělí 28. 6. 2021 od  8:00 hodin do úterý 29. 6. 2021 do 12:00 hodin. Na výroční členské schůzi dne 29. 6. od 13:00 hodin budou následně zvoleni skrutátoři a bezprostředně po skončení schůze bude možné hlasovat.

S pozdravem Josef Salač, předseda ZO VOS na PF UK