POZVÁNKA na výroční členskou schůzi odborové organizace na PF UK

POZVÁNKA na výroční členskou schůzi odborové organizace na PF UK

Termín : úterý 29.6. 2021 od 13 hodin
Místo : č. 38 v přízemí budovy fakulty
Program :  

  1. Zahájení a volba volební a návrhové komise
  2. Zpráva o činnosti výboru
  3. Zpráva o stavu členské základny
  4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
  5. Návrh rozpočtu na další rok
  6. Volby
  7. Diskuse
  8. Závěr

Výbor ZO vás srdečně zve k účasti za dodržení protiepidemických opatření.

Uložit událost do kalendáře