Volby do akademického senátu se budou konat 26. a 27. listopadu 2019

Volby do akademického senátu se budou konat 26. a 27. listopadu 2019

Aktualizace 28. 11. 2019:

Protokol o výsledku voleb

 

 

Volby do AS PF UK i AS UK se budou konat v úterý 26. listopadu 2019 od 13:30 do 18:00 a ve středu 27. listopadu 2019 od 9:30 do 14:00 v místnosti č. 38. Celkem se volí:

  • 11 zástupců akademických pracovníků v AS PF UK
  • 10 zástupců studentů v AS PF UK, po dvou z každého ročníku
  • 2 zástupci akademických pracovníků v AS UK
  • 2 zástupci studentů v AS UK.

 

Seznam kandidátů zveřejnila volební komise 20. listopadu 2019.

 

Nominace kandidátů bylo možné podat nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019 v 16:00, a to prostřednictvím sekretariátu fakulty (místnost č. 115). Návrh musel obsahovat:

  • jméno kandidáta
  • označení, zda jde o návrh do AS UK, do AS PF UK, nebo do AS UK i AS PF UK
  • u akademických pracovníků pracoviště kandidáta, u studentů ročník magisterského studia nebo skutečnost, že jde o studenta doktorského studijního programu
  • podpis navrhovatele
  • souhlas kandidáta s kandidaturou.

Podrobnější informace: https://www.prf.cuni.cz/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-senatu-v-roce-2019.

Volební řád: https://www.prf.cuni.cz/volebni-rad-1404042314.html

Uložit událost do kalendáře