Volby do akademického senátu v roce 2019

Volby do akademického senátu v roce 2019

Kandidátní listiny

Dne 20. 11. 2019 volební komise schválila kandidátní listiny pro volby do AS PF UK a AS UK.

Kandidátní listiny

Usnesení o vyhlášení voleb

Dne 13. 6. 2019 Akademický senát PF UK přijal následující usnesení:

Akademický senát PF UK

a)    bere na vědomí vyhlášení voleb do AS UK a vyhlašuje volby do AS PF UK; volby se uskuteční ve dnech 26. a 27. listopadu 2019 v místnosti č. 38; v úterý od 13:30 do 18:00 a ve středu od 9:30 do 14:00 hod.,

b)    ustavuje společnou dílčí volební komisi pro volby do AS UK a volební komisi pro volby do AS PF UK ve složení:

        1.    JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
        2.    JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
        3.    Mgr. Tomáš Friedel Ph.D.
        4.    JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
        5.    Filip Novák
        6.    Nina Stolzová
        7.    Jiří Hriceňko
        8.    Vanessa Cioffi
        9.    Ladislav Roušar
        10.    Amáta Vohradská
        11.    Ondřej Kříž

    jako náhradníky stanovuje

        1.    JUDr. Jiřího Pokorného, Ph.D.
        2.    Jana Maise
        3.    Davida Kabelku (pozn.: David Kabelka se vzdal náhradnictví za člena volební komise z důvodu kandidatury)

        4.    Martina Minaříka

c)    stanoví termín pro podávání návrhů na kandidáty na pondělí 18. listopadu 2019 do 16:00 hod.; návrhy se volební komisi podávají prostřednictvím sekretariátu AS PF UK (místnost č. 115); návrh musí obsahovat

        1.    jméno kandidáta,
        2.    označení, zda jde o návrh do AS UK, do AS PF UK, nebo do AS UK i AS PF UK,
        3.    u navrženého akademického pracovníka uvedení pracoviště a u navrženého studenta uvedení ročníku magisterského studia nebo skutečnost, že jde o studenta doktorského studijního programu,
        4.    podpis navrhovatele a 
        5.    souhlas kandidáta s kandidaturou (v případě, že kandidáta navrhuje člen akademické obce fakulty).