Vedoucí oddělení strategického rozvoje PF UK

Vedoucí oddělení strategického rozvoje PF UK

Hlavní okruhy odpovědností

 • Příprava koncepce nově vznikajícího Projektového oddělení ve spolupráci s vedením fakulty a návazně pak podpora efektivní kooperace mezi Projektovým, Personálním a Ekonomickým oddělením ve fázi přípravy i implementace projektů pro potřeby zajištění jejich efektivního řízení a administrace.
 • řízení a koordinace rutinních agend Projektového oddělení.
 • aktivní vyhledávání zdrojů financování pro strategické a institucionální projekty (veřejné i soukromé, národní i zahraniční); koordinace diseminace informací o relevantních výzvách.
 • správa zásobníku strategických a institucionálních projektů,
 • systematická podpora vedení fakulty při plánování strategických projektů; podpora Komise pro naplňování strategického záměru,
 • supervize přípravy, implementace a reportování strategických a institucionálních projektů; zajištění průběžné evaluace a vyhodnocení risk managementu,
 • úzká kooperace s RUK v oblasti přípravy a realizace projektů v rámci OP VVV a dalších programových schémat.

 

Kvalifikační předpoklady

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc.), přednostně právního nebo ekonomického směru,
 • angličtina minimálně na úrovni B2,
 • Zkušenosti s projektovým řízením a problematikou grantových projektů (řízení týmu, ekonomická a právní problematika spojená s realizací projektů),
 • výborné komunikační dovednosti a dobré vystupování,
 • organizační schopnosti, týmový duch a spolehlivost,
 • schopnost logického, systematického a strategického uvažování,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • znalost MS Office,
 • znalost vysokoškolského/akademického prostředí výhodou.

 

Možnost nástupu

 • 1. 1. 2020, případně dohodou.

Požadavek

 • Úvazek 1.0 (možná domluva na snížení na 0,75).

 

V případě Vašeho zájmu o danou pozici zašlete Váš profesní životopis na e-mail: zichova@prf.cuni.cz

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zamítavé odpovědi nezasíláme.

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby PF UK zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vedoucí oddělení strategického rozvoje PF RUK